Ordenança del mercat de venda no sedentària del diumenge de Canovelles

Divendres, 31 de desembre de 2021 a les 00:00

La present ordenança té per objecte regular la venda no sedentària al municipi de Canovelles.

Publicació al BOPB: 31 de desembre de 2021

Darrera actualització: 23.01.2024 | 11:04