Canovelles congela les Ordenances Fiscals per al 2023

Dimarts, 18 d'octubre de 2022 a les 13:15

La sessió plenària extraordinària del mes d’octubre ha servit per aprovar inicialment les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2023, que davant el context d’inflació no preveuen increments. 

Les Ordenances Fiscals 2023 no preveuen cap increment en els impostos i taxes municipals. L’objectiu d’aquest congelament és pal·liar els efectes econòmics que està provocant la situació actual d’inflació, amb una pujada elevada als preus dels combustibles, dels subministraments i dels aliments.

D’aquesta manera, no s’incrementarà l’impost sobre els béns immobles (IBI) ni en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. I tampoc es modifiquen taxes com la del servei de recollida i gestió dels residus municipals o la d’entrada de vehicles i guals.

Cal destacar que les ordenances fiscals defineixen gairebé dos terços dels ingressos de la hisenda municipal. És per això que, la política fiscal proposada busca disposar dels recursos econòmics suficients per prestar serveis públics de qualitat, sent justa i progressiva. És a dir, fomentant que els veïns de Canovelles paguin impostos d’una manera proporcional als béns dels quals disposen. 

La proposta ha estat aprovades amb els vots a favor de del Partit dels Socialistes de Catalunya, d’Esquerra Republicana de Catalunya i de Ciutadans i els vots en contra d’En Comú Podem. Precisament el grup municipal d’En Comú Podem ha considerat que la congelació de taxes no és suficient i ha exposat algunes de les propostes no incloses a les ordenances 2023 en la que sol·licitaven la reducció o bonificació d’alguns impostos. Per la seva part, l’equip de govern ha al·legat que sense la recaptació municipal no és possible garantir els serveis públics municipals.

Una fiscalitat verda i progressiva

Les Ordenances Fiscals per al 2023 inclouen algunes bonificacions que tenen per objectiu fomentar la transició energètica i el consum d’energies renovables, tot garantint la progressivitat dels tributs.

Així, davant la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en aquells immobles on no estiguin obligats per la normativa vigent, es preveu una bonificació del 5% sobre l’impost sobre béns immobles, l’impost sobre activitats econòmiques i l’impost de construccions, instal·lacions i obres. En aquest cas la bonificació podrà arribar a cobrir fins a un 50% del cost de la instal·lació.

D’altra banda, es modifica la bonificació en l’impost sobre béns immobles per la instal·lació de plaques fotovoltaiques i instal·lacions tèrmiques, per tal d’evitar el caràcter regressiu d’aquesta mesura fiscal i simplificar la seva tramitació. Així, i amb la modificació prevista a les ordenances, es podrà obtenir una bonificació del 50%, amb un màxim de 700 € per rebut durant un període de cinc anys, en aquells immobles unifamiliars, plurifamiliars i industrials, que sense estar obligats per la normativa vigent, realitzin una instal·lació de plaques fotovoltaiques o tèrmiques.

Modificació de quotes del CEM Thalassa

D’altra banda, el ple ha aprovat l’actualització de tarifes del CEM Thalassa després que l’empresa concessionària del Centre Esportiu Municipal Thalassa sol·licités la revisió de les tarifes lligada a l’increment de l’IPC, tal com marquen els plecs del contracte.

Així, i respecte a la darrera revisió tarifaria del 2019, l’adequació de preus suposa una modificació del 12,8% a totes les tarifes. La modificació suposa, en el cas d’un abonament mensual adult, un increment de 5,40 euros a la quota mensual.

Darrera actualització: 08.11.2022 | 14:59