Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és l'òrgan col·legiat de govern executiu municipal i està formada per l'alcalde i cinc regidors i regidores. Els membres de la Junta són els col·laboradors immediats, directes i permanents de l'alcalde, que els nomena i revoca lliurement d'entre els regidors. Els tinents d'alcalde són nomenats d'entre els membres de la Junta i substitueixen l'alcalde quan aquest es troba absent i exerceixen les atribucions que els delega.

La Junta de Govern Local celebra sessions ordinàries cada setmana, els dimarts a les 18.30 hores. Les sessions extraordinàries se celebren quan el president ho decideixi.

Membres de la Junta de Govern Local

  • President: Emilio Cordero, alcalde
  • Yolanda Sánchez, primera tinent d'alcalde
  • Francesc Sánchez, segon tinent d'alcalde
  • Teresa Riera, tercera tinent d'alcalde
  • Guillem Sánchez, quart tinent d'alcalde
  • Flor Sánchez, cinquena tinent d'alcalde
Darrera actualització: 27.04.2022 | 15:00
Darrera actualització: 27.04.2022 | 15:00