CEM Consell Escolar Municipal

L'objectiu del Consell Escolar Municipal és ser un organisme de participació i consulta en la gestió educativa i de qualsevol aspecte relacionat amb l'ensenyament no universitari, dins l'àmbit municipal, que el canalitzi cap a l'administració educativa que correspongui.

A qui s'adreça?

A tots els sectors de la comunitat educativa local dins l'àmbit no universitari.

Descripció:

El Consell Escolar Municipal de Canovelles es mou en l'àmbit competencial que estableix el Decret 404/87 assignen als consells escolars municipals.

Al Consell Escolar Municipal hi ha representants de tota la comunitat educativa local (pares i mares, professorat, alumnat, personal no docent, administració, etc.).

El Consell Escolar Municipal té el següents òrgans de govern col·lectius: el Plenari del Consell, que es reuneix de manera ordinària quatre cops l'any, la Comissió Permanent, i la Comissió de Treball.

 

Darrera actualització: 03.05.2023 | 08:54