Subvencions de l'Àrea de Benestar Social de Canovelles

Dilluns, 18 de març de 2019 a les 12:00

Ja està obert el termini per a presentar sol·licituds de subvencions de l'àrea de benestar social i igualtat d'oportunitats de l'Ajuntament de Canovelles per a l'any 2018, a favor d'entitats sense ànim de lucre.

Es tracta de subvencions destinades a finançar projectes que tinguin com a objectiu la inclusió social, la lluita contra la pobresa i l'exclusió social, la compensació de dèficits de suport social i de situacions de vulnerabilitat, la promoció d'actituds i capacitats de les persones i col·lectius, la promoció de les polítiques d'igualtat, prevenció i eradicació de la violència de gènere, la convivència i el respecte a la diversitat i als drets fonamentals, i afavorir l'autonomia.

Podran ser beneficiaris/àries d'aquests ajuts les persones jurídiques legalment constituïdes que hagin de realitzar l'activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Caldrà que compleixin amb el requisit de ser entitats privades sense afany de lucre, inscrites al registre públic corresponent i amb seu social o delegació permanent a la província de Barcelona. Quedaran excloses, en tot cas, les entitats de caràcter mercantil.

A l'apartat de la seu electrònica de l'Ajuntament podeu trobar tota la informació necessària i la via per fer les sol·licituds.

Link: https://bit.ly/2XUtLpb

Darrera actualització: 18.03.2019 | 12:04