S'engega el projecte "Referent d'ocupació juvenil"

Dimarts, 8 de gener de 2019 a les 10:00

L'Ajuntament de Canovelles compta, a partir d'aquest mes de desembre, amb un tècnic d'ocupació juvenil.

Amb l'objectiu de centrar el focus d'atenció amb aquella població més jove, es treballarà des de dues vessants:

La intervenció directa, assessorant, orientant i acompanyant als joves en el seu procès de transició del sistema educatiu al laboral, o a l'educatiu, novament, reconduint-lo cap a altres tipus de formacions adaptades als seus interessos. Amb l'elaboració de plans de treball individuals i grupals, i realitzant tutories inicials, de seguiment i tancament.

La intervenció indirecta, treballant coordinadament amb professionals de diferents àmbits, relacionats amb els joves, per tal de millorar la situació d'aquests i la situació del territori. Efectuant reunions i sessions de treball amb agents de territori i elaborant un mapa de recursos i serveis.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya.

Darrera actualització: 08.01.2019 | 10:14