Resultats de les enquestes sobre salut a alumnes de 4t d’ESO

Divendres, 7 de maig de 2021 a les 12:20

La Diputació de Barcelona ha elaborat l’enquesta sobre hàbits relacionats amb la salut als alumnes de 4rt d’ESO de Canovelles. En total han participat 113 joves responent qüestions entorn el seu estat d’ànim, l’alimentació, la sexualitat, el consum de substàncies addictives i, enguany com a novetat, sobre la covid-19.

Els resultats obtinguts després de la recollida de dades serviran a l’Ajuntament de Canovelles per identificar els factors de risc i establir les polítiques que cal dur a terme amb l’objectiu de millorar la vida i la salut de les persones. En aquest sentit, les dades seran de gran utilitat per elaborar el Pla Local de Salut i el Pla Local d’Infància i Adolescència (PLIA), que ambdós es troben en fase de diagnosi i que pretenen recollir l’opinió de la població per, després, establir les mesures que caldrà implementar.

L’enquesta sobre salut es realitza en un moment clau, marcat per les conseqüències de la covid-19 en el desenvolupament, les relacions socials i el benestar emocional dels joves. És per això que, des del consistori, es considera necessari conèixer les mancances i els punts forts dels nois i noies de Canovelles per poder establir quines accions són necessàries dur a terme i incidir en els aspectes que calgui.

Avenç dels resultats més destacats

L’enquesta s’ha estructurat en blocs diferents i els resultats han estat comparats amb els de la resta de municipis de la demarcació de Barcelona que també han estat enquestats. Així, les principals conclusions de cada bloc són les següents:

 • Pel que fa a la salut i l’estat d’ànim dels joves, s’ha detectat una pitjor autopercepció de l’estat anímic o de salut, un fet que s’accentua en el cas de les noies. A més, un percentatge elevat dels joves han afirmat sentir-se deprimits, avorrits o amb dificultats per a dormir.
 • Pel que fa als accidents i la mobilitat, cal destacar que els joves de Canovelles afirmen haver patit menys accidents que la resta de joves de la demarcació, tot i que cal incidir en l’ús del casc.
 • Pel que fa a l’alimentació i la dieta, segons les dades el repte passa per augmentar l’adherència dels joves a la dieta mediterrània (un 35% té una adherència baixa) i eliminar el consum freqüent de pastes, snaks i begudes energètiques, ja que entre un 57 i un 82%, segons el producte, afirma consumir-ne setmanalment o diàriament.
 • Pel que fa al lleure, es detecten activitats d’oci vinculades principalment a l’ús de pantalles. I destaca que molts joves passen més temps navegant per internet que amb els amics i que 23% deixa de practicar alguna activitat d’oci per connectar-se.
 • Pel que fa al consum de substàncies addictives, cal destacar que més del 80% dels joves enquestats afirma que no ha fumat i el 42% no ha consumit begudes alcohòliques, dades que són millors a les de la resta de joves de la demarcació. No obstant això, la percepció de perillositat d’altres substàncies entre les quals s’inclouen la cocaïna l’èxtasi o els al·lucinògens és inferior.
 • Pel que fa a la sexualitat, s’ha detectat un major ús de la píndola de l’endemà i un major nombre d’embarassos en adolescents.
 • Pel que fa a les relacions amb els companys s’ha detectat menys assetjament a les xarxes.
 • I amb relació a les relacions amb el seu entorn, mostren menys interès per rebre informació sobre temàtiques diverses.

Enguany, i com a novetat, la Diputació de Barcelona ha inclòs un apartat específic sobre la covid-19, que durant aquest any ha incidit en la salut i el benestar emocional dels joves. Així, i amb l’objectiu de destacar algunes dades, durant aquest any de pandèmia:

 • Prop d’un 50% ha afirmat tenir problemes per fer tasques i deures
 • Prop d’un 30% ha tingut tensions familiars i sensació d’aïllament
 • Prop d’un 50% dels joves afirma que ara li angoixa més el futur
 • Prop d’un 35% té més ansietat i li costa més concentrar-se
 • Prop d’un 59% dels joves ha afirmat que fa més ús d’internet i xarxes socials
 • Prop d’un 80% afirma que li preocupa poder contagiar a altres persones

 

 

Darrera actualització: 07.05.2021 | 12:22