Millores del contracte del servei de recollida de residus i neteja viària

Divendres, 31 de gener de 2020 a les 14:05

El ple de l’Ajuntament de Canovelles ha aprovat l’adjudicació del servei de recollida de residus i neteja viària a l’empresa Urbaser SA, considerada la que ha presentat una millor proposta d’entre les quatre empreses que s’havien presentat a la licitació pública. La previsió del consistori és signar el nou contracte durant el mes de març.

El contracte del servei de neteja viària i recollida d’escombraries és el més important que signa el consistori: té una durada de 8 anys i ascendeix a un total d’11.714.103,36 euros, el que significa una despesa de gairebé 1,5 milions d’euros anuals.

Per la seva part, l’empresa adjudicatària, Urbaser SA, s’encarregarà del servei de neteja viària i del servei de recollida de la resta, de la fracció orgànica, dels residus voluminosos i de la resta de poda. A més, i durant els dies de mercat, haurà de realitzar la recollida selectiva de la fracció paper-cartró, una recollida addicional de la resta i la fracció orgànica, i la neteja de la zona del mercat ambulant.  Cal destacar que el servei de recollida selectiva no està inclòs dins aquest contracte, ja que aquest es presta des del Consorci de Residus del Vallès Oriental.

Tot i que l’empresa adjudicatària, Urbaser SA, és la mateixa que ha realitzat el servei fins al moment, el nou contracte suposa millores tant pel que fa a la quantitat com la qualitat del servei. Així, es contempla la renovació de contenidors, l’augment de la neteja d’aquests, l’increment de la freqüència de neteja viària, la recollida de les restes de poda, la renovació i increment del nombre de papereres al municipi, la renovació de vehicles o la millora tècnica de la maquinària utilitzada per realitzar el servei, entre d’altres. També està previst instal·lar càmeres per al control d’abocament incontrolats de deixalles i mobles. A més, l’Ajuntament de Canovelles ha inclòs la realització d’una auditoria externa constant per tal de controlar la qualitat del servei prestat.

Renovació de vehicles i contenidors 

Un dels aspectes destacats dels nou contracte són les millores amb relació al material i vehicles utilitzats per a realitzar el servei. Es contempla renovar tots els elements substituint-los per uns de nous que siguin més eficients i sostenibles, que redueixin el soroll i les emissions de CO2. Així, un cop renovada la flota de vehicles, Canovelles comptarà amb un camió recol·lector, dues màquines escombradores noves i tres vehicles elèctrics: el vehicle d’inspecció, el camió destinat a la recollida de mobles i el camió de neteja amb hidropressió. També es renovarà la maquinària manual, com els bufadors, per models elèctrics i més sostenibles.

A més, de manera gradual, s’aniran substituint els contenidors actuals per uns de nous, de tal manera que s’espera finalitzar el contracte amb el parc de contenidors completament renovat. També es substituiran i s’incrementaran en més de 100 el nombre de papereres al municipi, passant de les prop de 240 actuals a les 360.

Serveis inclosos al contracte

Com a novetat el contracte inclou la recollida, porta a porta, de la poda que generin aquells veïns o veïnes que tinguin jardí. Mitjançant una trucada prèvia, es lliuraran unes saques i es concretarà la data de recollida.

D’altra banda, s’inclouen dins el contracte 35 jornades extres de neteja viària després de festes i actes públics o per causes estacionals, per exemple després de períodes de pluges o vent. De la mateixa manera, s’inclou la neteja mensual dels contenidors, un servei que es duplicarà durant l’estiu per evitar olors.

Càmeres de videovigilància

A Canovelles, anul·lament es produeixen prop de 4.000 abocaments incontrolats de deixalles voluminoses, principalment mobles vells. Amb l’objectiu de controlar i poder penalitzar les actituds incíviques, el nou contracte preveu la instal·lació d’un total de 15 càmeres de videovigilància a aquells punts on habitualment es detecten aquests abocaments.

Control de qualitat i campanyes de conscienciació

Per tal de garantir la qualitat del servei prestat, el contracte inclou la realització d’una auditoria anual aliena a Urbaser SA. Aquesta haurà de determinar el grau de compliment del contracte i, en cas que no sigui satisfactòria, l’empresa deixarà de cobrar el 5% del servei prestat.

D’altra banda, es treballa per disminuir el volum de deixalles que van a parar al contenidor gris, augmentar el volum de recollida selectiva i reduir el nombre d’abocaments. És per això que el contracte inclou la realització de campanyes de civisme i conscienciació.

 

Darrera actualització: 31.01.2020 | 14:08