Mesures sanitàries vigents a partir del 24 de maig

Diumenge, 23 de maig de 2021 a les 20:00

El 24 de maig entren en vigor noves mesures per a la contenció de la pandèmia provocada per la covid-19. Així, es preveuen alguns canvis en àmbits com els horaris de restauració, el nombre màxim de persones a les trobades socials i l'aforament a cultura i comerç.  

Els canvis més rellevants són els següents:

 • Reunions i trobades socials de no convivents: 10 persones
 • Restauració:
  • Obertura del servei presencial fins les 00.00 h
  • Fins a 6 persones per taula en el cas de no convivents
  • Autorització del consum en barra amb distància interpersonal d’1,5 metres
  • Aforament interior al 50%
 • Comerç: increment de l’aforament al 50% (comerç minorista, centres comercials i mercats no sendentaris)
 • Activitats culturals:
  • Ampliació de l’horari de 06.00 a 00.00 hores (d’acord amb la llicència)
  • Increment de l’aforament a un 70% i màxim de 1.000 persones a l’interior o 3.000 persones a l’exterior o espais interiors amb ventilació reforçada
 • Activitats de culte i cerimònies civils i religioses: increment de l’aforament màxim a 1.000 persones a l’interior o 3.000 a l’exterior o espais interiors amb ventilació reforçada (es manté el 50% de l’aforament)
 • Instal·lacions i equipaments esportius:
  • Increment fins a 10 persones dels grups d’activitats en equipaments a l’interior que no tinguin ventilació reforçada (actualment, 6 persones)
  • Supressió de la prohibició d’ús dels equipaments esportius no supervisats
  • Ampliació de l’horari fins a les 00.00 hores (d’acord amb la llicència)
 • Competicions esportives:
  • Increment d’aforaments màxims a 1.000 persones a l’interior o 3.000 a l’exterior o espais interiors amb ventilació reforçada, mantenint el 50% de l’aforament
  • Ampliació de l’horari fins a les 00.00 hores  
 • Universitats: increment de l’aforament fins al 50% en les activitats teòriques presencials
 • Formació no reglada presencial: increment dels grups de 6 a 10 persones
 • Lleure educatiu: increment dels grups de 6 a 10 persones
 • Equipaments cívics:
  • Increment dels grups fins a 10 persones com a màxim
  • Supressió de la limitació d’activitats a majors de 60 anys i de tipus físic o mental
 • Congressos, convencions i fires comercials:
  •  Autoritzats amb aforament del 50% i 1.000 persones / 3.000 persones
  • El Comitè de Direcció del PROCICAT pot autoritzar aforaments superiors previ informe favorable de l’ajuntament corresponent i sempre que siguin en recinte firal i disposin de pla de contingència COVID-19 d’acord amb el pla sectorial.
  • Es permet càtering a peu dret amb aliments de forma individual i complint la resta del pla sectorial
 • Salons de jocs, casinos i sales de bingo:
  • Increment dels grups fins a 10 persones com a màxim
  • Es permet l’obertura al públic dels serveis complementaris de bar i de restauració, complint les mesures establertes per a la restauració
 • Espais lúdics i similars: es permet l’obertura al públic dels serveis complementaris de bar i de restauració, complint les mesures establertes per a la restauració (es manté el 30% d’aforament)

Les mesures vigents des d’aquest dilluns 24 de maig tenen una durada de 14 dies, fins a les 00 hores del 7 de juny.

Podeu consultar la resta de mesures als documents adjunts i enllaços d’aquesta notícia. 

 

Darrera actualització: 21.05.2021 | 15:36