Mesures per contenir els brots aplicables a tot Catalunya

Divendres, 16 d'octubre de 2020 a les 13:00

Mitjançant la Resolució SLT/2546/2020, publicada al DOGC número 8248, de 16 d’octubre, la Generalitat de Catalunya ha establert mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció de l'expansió de la pandèmia causada per la COVID-19. Aquestes mesures són aplicables al territori de Catalunya a partir d’aquest divendres i per un període de 15 dies.

Nota respecte a la Resolució: L'entrada en vigor dels apartats 4, 6 pel que fa a les previsions que afecten els actes religiosos i 12 es condiciona a la prèvia autorització per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquests apartats fan referència a :

 • Prohibició de les trobades de més de 6 persones, tant en l’àmbit públic com privat.
 • Obligatorietat de la docència teòrica virtual a les universitats.
 • Aforament limitat a les activitats de culte.

RESUM DE LES MESURES ADOPTADES:

Pel que fa a desplaçaments personals

 • Es recomana que els desplaçaments fora del domicili es limitin en la mesura del possible, així com la circulació per les vies d'ús públic, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents.
 • Es recomana adoptar una estratègia de desplaçaments basada en les “bombolles de convivència” o la “bombolla ampliada”, la qual cosa afavoreix una sociabilitat i un suport adaptada al moment epidèmic actual.
 • Promoure les mesures organitzatives i tècniques que permetin limitar al màxim la mobilitat de persones treballadores, prioritzant el treball a distància, el teletreball, les reunions telemàtiques, o bé, altres mesures quan la mobilitat és imprescindible, com horaris d'entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària, o similars

Pel que fa a reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social)

 • Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència”

Pel que fa a empreses de serveis i comerç minorista

 • Els establiments i locals comercials minoristes han de reduir al 30% l'aforament total permès i s'haurà de garantir una distància mínima d'1,5 metres entre clients. En els locals comercials en què no sigui possible mantenir aquesta distància, es permetrà únicament la permanència dins del local d'un client.

Pel que fa a actes religiosos i cerimònies civils

 • Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, han de limitar l'assistència al 50 % de l'aforament.

 Pel que fa a l’ús del transport públic

 • El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que es produeixi una disminució de la demanda. Només es poden produir reduccions en horari nocturn. L'oferta d'hora punta s'ha de mantenir entre les 6:00 hores i les 9.00 hores del matí dels dies laborables.

Pel que fa a activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives

 • Es poden dur a terme les activitats culturals d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions en recintes estables tant espais tancats, com ara teatres, cinemes, auditoris o similars, com a l'aire lliure en els espais especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, sempre que en tots els casos anteriors tot el públic assisteixi amb seients preassignats i registre de dades de contacte i es garanteixi que no se supera el 50% de la capacitat màxima permesa.

 Pel que fa a activitats relacionades amb el joc

 • Se suspèn l'obertura al públic d'activitats de salons de jocs, casinos i sales de bingo.

Pel que fa a activitats d'hoteleria i restauració

 • Se suspenen les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments, que es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia. Resten exclosos d'aquesta suspensió els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients, sens perjudici que també puguin prestar serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia. També resten exclosos d'aquesta suspensió els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent-hi les activitats de lleure infantil i juvenil, els menjadors escolars, i els serveis de menjador de caràcter social.
 • En els establiments hotelers, l'aforament dels espais comuns es limita al 50% de l'aforament autoritzat, el qual estarà identificat en cartells visibles.

Pel que fa a activitats docents universitàries

 • En l'àmbit de les universitats catalanes, i en el marc de l'acord adoptat pel Consell Interuniversitari de Catalunya en data 13 d'octubre de 2020, la docència teòrica presencial passa a format virtual. La resta d'activitats, extremant les mesures de protecció, es mantenen. La presència del personal docent i d'administració i serveis s'ha d'adequar a les necessitats de l'activitat que les universitats determinin

 Pel que fa congressos, convencions, fires comercials i festes majors

 • Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i festes majors.
 • Els mercats no sedentaris poden mantenir la seva activitat condicionada a una reducció al 30% de la capacitat d'aforament màxim del recinte i al compliment de les mesures previstes al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

Podeu consultar el document sencer a l’enllaç d’aquesta notícia o els documents adjunts.

 

Darrera actualització: 16.10.2020 | 12:52