Mesures per a la contenció de la covid-19 a partir del 9 de juliol

Divendres, 9 de juliol de 2021 a les 09:30

Aquest divendres, 9 de juliol, es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19.  Les mesures contemplen la tornada de certes limitacions a conseqüència de les actuals dades de la pandèmia a Catalunya. Els principals canvis respecte de les anteriors resolucions afecten l’oci nocturn, els esdeveniments massius i la recomanació de l’ús de mascareta.

Els canvis més rellevants són els següents:

  • Locals o establiments en què es fan activitats recreatives musicals (discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals...):

Tancament a les 03.00 hores amb 30 minuts addicionals per al desallotjament.

Els espais interiors no poden obrir al públic. Només poden obrir els locals i establiments que disposin de terrasses o espais a l’aire lliure. Aforament condicionat al compliment dels 2,5 m2 per persona sense superar l’aforament per llicència de l’espai.

  • Activitats culturals d’arts escèniques i musicals, espectacles i activitats populars o tradicionals: només es permet estar a peu dret i ballar en les condicions següents:

A l’aire lliure (no es permet en espais interiors)

Fent ús de la mascareta

Amb control d'accés en forma de registre de persones que hi accedeixen, el qual s'ha de guardar durant un mes

Amb un màxim de 500 persones assistents

Es pot superar el nombre màxim de 500 persones assistents, dins dels límits d’aforament que ja tenien anteriorment, sempre que:

  • les persones assistents a l’activitat acreditin que disposen d’una prova diagnòstica en relació amb la COVID-19 (TAR o PCR) realitzada en les 12 hores prèvies a l’inici de l’activitat amb un resultat negatiu o que es tingui administrada la pauta vacunal completa contra la COVID-19.
  • l’entitat organitzadora ha de presentar a l’ajuntament del lloc de realització de l’activitat i al departament competent en matèria de cultura una declaració responsable en què indiqui que disposa d’un pla específic per al desenvolupament de l’activitat que inclou les mesures organitzatives, amb la finalitat d’evitar aglomeracions, i que el sistema de control de les persones que hi accedeixen compleix les previsions (segons protocol sanitari establert).

Les que tenen llicència per obrir al públic amb públic que pot estar a peu dret i ballar finalitzaran com a màxim a les 03.00 hores i disposaran de 30 minuts addicionals per al desallotjament.

La resta d’activitats culturals finalitzaran a les 01.00 hores

  • Recomanació de l’ús de mascareta: A més dels casos en què és obligatori, també es recomana com a mesura de precaució utilitzar la mascareta en espais privats, tant oberts com tancats, quan hi hagi reunions o una possible confluència de persones no convivents, i en espais a l’aire lliure, especialment en aquells on per l’afluència de persones sigui difícil controlar que es manté en tot moment la distància física interpersonal.

 

Les mesures vigents des d’aquest divendres 9 de juliol tenen una durada de 14 dies, fins a les 00 hores del 23 de juliol. (del divendres 9 al dijous 22 de juliol, tots dos inclosos).

Podeu consultar la resta de mesures als documents adjunts i enllaços d’aquesta notícia. 

Darrera actualització: 09.07.2021 | 09:36