Es prorroga el confinament municipal fins al 24 de gener

Dilluns, 18 de gener de 2021 a les 11:00

El PROCICAT ha decidit prorrogar set dies més les mesures de prevenció de la covid-19 vigents amb l’objectiu d’aturar la transmissió del virus. La pròrroga comença aquest dilluns, 18 de gener, i s’allargarà fins al diumenge 24 de gener.

Així, es manté la limitació de la mobilitat al perímetre del municipi durant tota la setmana amb l’única excepció de la mobilitat essencial. També continua vigent el confinament nocturn de les 22 a les 6 hores i es mantenen les mesures adoptades pel que fa a la restauració i el comerç.

A continuació, trobareu un resum de les mesures adoptades mitjançant la RESOLUCIÓ SLT/67/2021, de 16 de gener, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Mobilitat

 • Es manté el confinament perimetral de tot Catalunya amb l’única excepció de la mobilitat essencial.
 • Confinament municipal durant tota la setmana en els desplaçaments interns (fins ara comarcal) amb l’única excepció de la mobilitat essencial.

Confinament nocturn

Es manté l’horari de confinament nocturn de les 22.00 a les 06.00 hores amb les excepcions següents:

 • Assistència a serveis sanitaris i socials
 • Obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals que no es puguin fer telemàticament
 • Retorn al domicili des de centres educatius i de les activitats culturals permeses i recollida a l'establiment en els serveis de restauració d’acord amb els horaris de tancament establerts
 • Retorn de l’exercici de dret de manifestació i participació política
 • Atenció de persones amb necessitats o vulnerables
 • Desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents
 • Actuacions urgents davant dels òrgans judicials que no es puguin fer telemàticament
 • Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual en la franja horària compresa entre les 04.00 i les 06.00 hores
 • Causes de força major o situació de necessitat degudament acreditades
 • Sense limitació de la circulació en trànsit (de pas)

Restauració

 • Horari de servei i consum en els establiments: de les 7.30 a les 9.30 hores i de les 13.00 a les 15.30 hores.
 • Fora d’aquest horari l’establiment només pot dur a terme activitat de restauració per servir a domicili fins a les 23.00 hores o per a la recollida dels clients a l’establiment fins a les 22.00 hores.
 • Màxim grups de 4 persones o bombolles de convivència (sense límit)
 • Consum sempre a taula.
 • Distància mínima senyalitzada de 2 metres entre persones de diferents taules o grups de taules.
 • Distància d’1 metre entre persones d’una mateixa taula, excepte persones de la bombolla de convivència.
 • El tipus i la mida de la taula han de permetre garantir aquestes distàncies.
 • Interior: 30% de l’aforament i garantia de ventilació.
 • Terrasses: sense limitació específica d’aforament, però mantenint la distància entre taules i senyalització a terra.
 • Tancament de locals de restauració ubicats a centres comercials.
 • Els establiments d’hoteleria poden donar també servei de restauració exclusivament a les persones allotjades i també en horari de sopar fins a les 22.00 hores (canvis).

Comerç

 • Obertura del comerç minorista al 30% de l’aforament i només si té una superfície de venda que no superi els 400 m2 . (canvis)
 • Obertura limitada al període de dilluns a divendres. (canvis)
 • No es permet l’obertura al públic de centres comercials (canvis), excepte els establiments que tinguin l’obertura independent i directa des de la via pública amb les mateixes condicions i limitacions: aforament del 30% i superfície de venda màxima de 400 m2 , i els equipaments culturals i esportius d’acord amb les limitacions vigents en cada cas. (canvis)
 • Les limitacions anteriors (aforament, superfície de venda i prohibició d’obertura en centres comercials) no afecten el comerç essencial (alimentació, begudes, productes higiènics, altres productes de primera 4 necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d’estètica, centres de veterinària, centres de jardineria i concessionaris d’automòbils). (canvi)
 • Es permeten sempre els sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o internet i el repartiment a domicili (canvi).

Cultura i espectacles públics

 • Teatres, cinemes, auditoris o similars: 50% d’aforament i un màxim de 1.000 persones assegudes per sessió, sempre que sigui a l’aire lliure o en espais tancats on s’apliquin les mesures de ventilació reforçada (vegeu l’annex 1), el control d’accessos i aglomeracions (vegeu l’annex 2) i l’assignació prèvia de seients.
 • En la resta d’activitats que no disposin de ventilació reforçada, es mantenen l’aforament del 50% i el màxim de 500 persones assegudes.
 • Se suspenen totes les activitats culturals que quedin fora de la programació habitual. · Es permet l’obertura de sales de concert sense servei de bar.
 • Es permet l’obertura de restaurants musicals, cafès teatre i cafès concert amb les mateixes condicions que la restauració.
 • Totes les activitats culturals han de ser amb el públic assegut.
 • Biblioteques, museus, sales d’exposicions i galeries d’art: 50% d’aforament.
 • Tancament a les 22.00 hores. Es permet el retorn posterior a les 22.00 hores.
 • Se suspenen totes les activitats de cultura popular i tradicional. (canvis)

 

Als documents adjunts d’aquesta notícia trobareu:

 • Resum de les mesures de restricció per a la contenció de la COVID-19 a partir del 7 de gener
 • RESOLUCIÓ SLT/67/2021, de 16 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública.
Darrera actualització: 18.01.2021 | 11:04