El mercat de Canovelles torna a ocupar el seu espai habitual

Dijous, 2 de juliol de 2020 a les 09:15

A partir del proper 5 de juliol, les parades que conformen el mercat de Canovelles s’ubicaran al seu emplaçament habitual i anterior a la crisi provocada per la covid-19. L’horari de venda dels productes d’alimentació serà de 8 a 14 hores, mentre que l’horari de venda dels productes no alimentaris serà de 9 a 14 hores. A més, segueix vigent l’horari preferent per als majors de 65 anys des de l’obertura i fins a les 10 del matí.

L’Ajuntament de Canovelles manté algunes de les mesures preventives i de protecció establertes en anteriors edicions del mercat. L’espai lineal entre parades haurà de ser de, com a mínim, 0,5 metres. Pel que fa a l’espai central del mercat, al passeig de la Ribera es deixarà un passadís de 6 metres per on podran circular els visitants i, a la resta de carrers, es deixarà el màxim espai possible.

L’ús de mascareta serà obligatori, i restarà prohibit entrar en patinet o bicicleta al mercat així com fumar dins del recinte per tal d’evitar l’ús incorrecte de la mascareta. A més cal destacar que no es permet l’autoservei i que els paradistes seran els encarregats de servir els productes als clients.

Així, segueixen vigents les següents recomanacions per a la ciutadania:

  • Respectar la distància d’1,5 metre entre persones.
  • Realitzar una única cua respectant el torn i la distància d’1,5 metre entre persones
  • No tocar els productes a la venda
  • Tapar-se la boca i el nas amb mascareta
  • El temps de permanència dels consumidors al mercat ha de ser l’estrictament necessari per adquirir productes, sense demores innecessàries.
  • Aplicar-se gel hidroalcohòlic, a l’entrada i a la sortida del mercat, encara que es porti guants.
  • Realitzar els pagaments, sempre que sigui possible, amb targeta o mitjans telemàtics.

 

Darrera actualització: 02.07.2020 | 09:17