Dijous 30 de gener, primera sessió plenària de l’any

Dimarts, 28 de gener de 2020 a les 10:40

El dijous 30 de gener, a les 20.15 hores a la sala de Plens M. Lluïsa Prat, se celebrarà la primera sessió plenària de l’any en la que, dins l’orde del dia, s’inclou el dictamen sobre l’adjudicació del contracte del servei de neteja viària i de recollida, eliminació i tractament de residus municipals.

ORDRE DEL DIA

 1. PART RESOLUTIVA
 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors celebrades els dies 28 de novembre i 16 de desembre de 2019.
 1. Dictamen sobre la ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2019-1643, de 17 de desembre de 2019, de comunicació al Consell Comarcal del Vallès Oriental de la voluntat d’acordar un nou conveni de col·laboració per a la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD).

           Expedient núm. 2303/2019

 1. Dictamen sobre l’aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) per als anys 2020-2023.

           Expedient núm. 102/2020

 1. Dictamen sobre l’aprovació del VI conveni interadministratiu de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la coordinació, programació i finançament dels serveis socials per als anys 2020-2023, i l’addenda per a l’any 2020.

           Expedient núm. 105/2020

 1. Dictamen sobre l’aprovació de l’addenda del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per al cofinançament del romanent negatiu del consorci d’educació especial Montserrat Montero corresponent a l’exercici 2016.

            Expedient núm. 590/2019

 1. Dictamen sobre l’aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l’establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts de menjador per al període 2020-2023.

            Expedient núm. 109/2020

 1. Dictamen sobre l’aprovació de les Bases reguladores que han de regir les condicions d'accés al Programa d'arranjament d’habitatges per a gent gran i/o persones dependents de Canovelles per al període 2020  i en endavant.

            Expedient núm. 3534/2019

 1. Dictamen sobre l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Granollers per al foment de la cultura i la gestió conjunta de la programació municipal del Teatre Auditori Can Palots i el Teatre Auditori de Granollers dins el projecte Escena Gran.

            Expedient núm. 3562/2019

 1. Dictamen sobre l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter no tributari sobre el servei públic de piscina municipal de Canovelles.

            Expedient núm. 2224/2019

 1. Dictamen sobre l’aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Canovelles i de L’Ametlla del Vallès.

            Expedient núm. 2222/2019

 1. Dictamen sobre l’adjudicació del contracte del Servei de neteja viària i de recollida, eliminació i tractament de residus municipals del municipi de Canovelles, a URBASER, SA.

            Expedient núm. 1623/2018

 1. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, pel retorn social del rescat bancari i per garantir l’accés a l’habitatge social.
 1. Proposta dels grup municipals Socialista, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, i En Comú Podem de rebuig a la supressió dels jutjats de violència sobre la dona.
 1. PUNT D’URGÈNCIA. 14.1) Ratificació de la inclusió a l’ordre del dia de la proposta de l’encomana de gestió a favor de la Diputació de Barcelona, de la gestió informatitzada del Padró d’Habitants i aprovació del conveni a formalitzar. 14.2) Aprovació proposta sobre l’encomana de gestió a favor de la Diputació de Barcelona, de la gestió informatitzada del Padró d’Habitants i aprovació del conveni a formalitzar.

Expedient núm. 198/2020

 1. ACTIVITAT DE CONTROL
 1. Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia números 1528, 1623, 1701 i 1702 de l’any 2019, i 53 de l’any 2020 en matèria de personal.
 1. PRECS I PREGUNTES

 

Darrera actualització: 28.01.2020 | 10:42