Dijous 28 de novembre se celebrarà l’últim ple de l’any

Dimecres, 27 de novembre de 2019 a les 09:35

El dijous 28 de novembre  a les 20.15 hores se celebrarà a la sala de Plens M. Lluïsa Prat l’última sessió plenària ordinària de l’any 2019. L’ordre del dia preveu l’aprovació inicial del reglament regulador de les gravacions de les sessions plenàries o l’adhesió al Manifest Unitari del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, entre d’altres.

ORDRE DEL DIA

 1. PART RESOLUTIVA
 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors celebrades els dies 26 de setembre i 17 d’octubre de 2019.
 1. Dictamen sobre l’aprovació de la denominació de la Plaça ubicada al xamfrà dels carrers del Nord i de la Indústria.

Expedient núm. 943/2019

 1. Dictamen donant compte de l’informe de la Intervenció, corresponent al 3r. trimestre de 2019, enviat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, donant compliment a l’Ordre per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la LOEPSF (execució trimestral).

Expedient núm. 1310/2019

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe de Tresoreria i Intervenció, corresponent al 3r. trimestre de 2019, sobre mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

             Expedient núm. 1327/2019

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria i Intervenció corresponent al 3r. trimestre de 2019, en relació al Període Mig de Pagament (PMP).

Expedient núm. 1326/2019 

 1. Dictamen sobre la ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 2019-1275, de data 11 d’octubre de 2019, de sol·licitud a la Diputació de Barcelona de la pròrroga del suport puntual per a l’actuació de delegat de protecció de dades (DPD) de l’Ajuntament de Canovelles.

Expedient núm. 2390/2018

 1. Dictamen sobre la ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 2019-1474, de data 14 de novembre de 2019, d’aprovació de sol·licitud de subvenció dins del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024.

            Expedient núm. 2219/2019

 1. Dictamen sobre la modificació del nomenament de representants de la Corporació a ens i òrgans col·legiats.

            Expedient núm. 1892/2019

 1. Dictamen sobre l’aprovació inicial del reglament de l’Ajuntament de Canovelles regulador de les gravacions de les sessions plenàries i de les actes de les sessions plenàries en suport electrònic.

            Expedient núm. 2275/2019

 1. Dictamen sobre l’aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Canovelles i de Les Franqueses del Vallès.

            Expedient núm. 2223/2019

 1. Dictamen sobre l’aprovació del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport Metropolità, i els Ajuntaments de Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès, La Roca del Vallès, i l’empresa Sagalés, SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers.

             Expedient núm. 4102/2018

 1. Dictamen sobre l’aprovació del conveni entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Canovelles de supressió del centre de primer cicle d’educació infantil Llar d'infants Sant Jordi.

Expedient núm. 125/2019

 1. Dictamen sobre l’aprovació de l’addenda al conveni entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Canovelles per a l’ampliació de l’Escola Bressol pública Marta Mata.

            Expedient núm. 2845/2019

 1. Dictamen sobre l’aprovació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de comptabilitat i eficiència energètica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

            Expedient núm. 2973/2019

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la modificació del protocol addicional al Conveni de col·laboració 2016-2019, per a la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar i polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials Resta Vallès Oriental, per al període 2018-2019.

            Expedient núm. 11/2019

 1. Dictamen sobre l’adhesió al Manifest Unitari del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.

            Expedient núm. 3149/2019

 1. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, per la regulació dels patinets i bicicletes elèctriques a Canovelles.
 1. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, en resposta a la Sentència i per demanar l’amnistia de les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret a l’autodeterminació.
 1. Proposta del grup municipal En Comú Podem, per la revisió del Pla Local d’Habitatge.
 1. Proposta del grup municipal En Comú Podem, de rebuig a la Llei de contractes de serveis a les persones de l’anomenada Llei Aragonés.
 1. ACTIVITAT DE CONTROL
 1. Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia números 1299, 1350, i 1376 de l’any 2019 en matèria de personal.
 1. PRECS I PREGUNTES

 

Darrera actualització: 27.11.2019 | 09:32