Dijous 25 de març, sessió plenària ordinària

Dimarts, 23 de març de 2021 a les 13:00

El proper dijous 25 de març, a les 20.15 hores, tindrà lloc la sessió plenària ordinària corresponent al mes de març. El ple se celebrarà de manera telemàtica i es podrà seguir a través del canal de YouTube de l’Ajuntament de Canovelles.

Entre els punts de l’ordre del dia destaquen alguns relacionats amb el benestar social i les polítiques d’igualtat com l’adhesió de l’Ajuntament de Canovelles a l’Acord marc per a la col·laboració en el desplegament del Programa Reallotgem de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya; l’aprovació de les bases reguladores del procediment d’atorgament de les subvencions del sector comercial i de serveis afectats econòmicament per la situació de la COVID-19; o l’adhesió a la Declaració Institucional del Manifest 8 de març, Dia Internacional de les Dones.

Tothom qui ho desitgi podrà veure la sessió en directe accedint al canal de YouTube del consistori. A més, el ple quedarà penjat al mateix canal on es podrà consultar amb posterioritat a la celebració de la sessió.

ORDRE DEL DIA

 1. PART RESOLUTIVA
 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 28 de gener de 2021.
 1. Informació oficial relacionada amb la crisi sanitària de la COVID-19: Decret d’Alcaldia número 2021-0155, de 12 de febrer; i Decret d’Alcaldia número 2021-0330, de 19 de març.
 1. Dictamen donant compte de l’informe de la Intervenció, corresponent al 4t. trimestre de 2020, enviat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, donant compliment a l’Ordre per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la LOEPSF (execució trimestral).

Expedient núm. 1147/2020

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria i Intervenció corresponent al 4t. trimestre de 2020, en relació al Període Mig de Pagament (PMP).

Expedient núm. 1148/2020

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe de Tresoreria i Intervenció, corresponent al 4t. trimestre de 2020, sobre mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

            Expedient núm. 1149/2020

 1. Dictamen donant compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2021-0275, de 9 de març de 2021, d’aprovació de la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2020.

             Expedient núm. 2630/2020

 1. Dictamen donant compte de l’informe de la Intervenció sobre procediment de resolució de discrepàncies, en l’àmbit del control i fiscalització.

             Expedient núm. 697/2021

 1. Dictamen sobre l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits del pressupost vigent núm. 2/2021, i l’aprovació de la modificació del Pla estratègic de subvencions per a l’exercici 2021.

Expedient núm. 544/2021

 1. Dictamen sobre l’aprovació de les bases reguladores del procediment d’atorgament de les subvencions del sector comercial i de serveis afectats econòmicament per la situació de la COVID-19.

            Expedient núm. 479/2021

 1. Dictamen sobre l’aprovació inicial del projecte executiu de les obres de millora de paviments asfàltics, voreres i accessibilitat de diversos carrers dins del nucli urbà del municipi de Canovelles.

            Expedient núm. 681/2021

 1. Dictamen sobre l’aprovació de l’aplicació d’increment de les retribucions al personal funcionari, laboral i càrrecs electes de l’Ajuntament de Canovelles.

             Expedient núm. 577/2021

 1. Dictamen sobre la ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 2021-0265, de 4 de març de 2021, d’aprovació de la sol·licitud d’adhesió al Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona.

             Expedient núm. 619/2021

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la segona modificació de l’addenda de pròrroga per a l’any 2020 dels serveis i programes inclosos a l’exercici 2019 en el Conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 2016-2019.

             Expedient núm. 1904/2020

 1. Dictamen sobre l’adhesió de l’Ajuntament de Canovelles a l’Acord marc per a la col·laboració en el desplegament del Programa Reallotgem de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Expedient núm. 2989/2020

 1. Dictamen sobre l’aprovació del Protocol Addicional de finançament per a l’any 2021, del Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental.

            Expedient núm. 2870/2020

 1. Dictamen sobre l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora del mercat de venda no sedentària del diumenge de Canovelles.

             Expedient núm. 1575/2017

 1. Dictamen sobre la declaració de les obres d’adequació a la normativa vigent i d’arranjament d’elements malmesos al Centre Cívic de Canovelles, com d’especial interès o utilitat municipal.

Expedient núm. 1786/2020

 1. Dictamen sobre l’aprovació del conveni per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès per a l’any 2021; i aprovació de la liquidació anual de l’any 2019.

             Expedient núm. 85/2021

 1. Dictamen sobre l’aprovació de l’addenda de modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal a l’Ajuntament en matèria de comptabilitat i eficiència energètica.

Expedient núm. 2542/2020

 1. Dictamen sobre l’adhesió a la Declaració Institucional del Manifest 8 de març, Dia Internacional de les Dones.

             Expedient núm. 481/2021

 1. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, de suport a l’amnistia.
 1. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, per declarar Canovelles municipi antifeixista i en favor de la convivència i la diversitat.
 1. Proposta dels grups municipals Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i En Comú Podem, a favor del ple reconeixement dels drets de les persones trans i en suport d’una llei estatal.

 

 1. ACTIVITAT DE CONTROL
 1. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia números 106, 107, 111, 124, 126, 139, 146, 166, 221, 222, 224, 246, 247 de l’any 2021, en matèria de personal.
 1. Informació oficial de les regidories.

 

PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 23.03.2021 | 13:03