Continua la bonificació d’un 20% en la taxa d’escombraries per l’ús de la deixalleria

Divendres, 3 de gener de 2020 a les 10:00

Aquelles persones que durant el 2019 hagin fet ús de la deixalleria un mínim de 10 o més vegades, podran beneficiar-se d’un 20% de reducció en la taxa d’escombraries. Per aconseguir-ho, hauran de presentar les sol·licituds, juntament amb el carnet de la deixalleria complimentat, abans del 31 de gener.

D’altra banda, l’Ajuntament de Canovelles seguirà bonificant l’ús de la deixalleria l’any vinent, i ja es pot aconseguir el carnet de la deixalleria per al 2020.

Podreu trobar els carnets de la deixalleria a l'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (carrer diagonal), a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) de l'Ajuntament de Canovelles i a la mateixa deixalleria, situada al carrer Indústria número 100 dintre del polígon Can Castells.

Taxa per la prestació del servei de gestió  de residus

Segons l'ordenança municipal sobre la taxa d'escombraries, gaudiran d’una reducció del 20 per cent de la quota, en el cas d’habitatges particulars, per a aquells contribuents –persones físiques– que acreditin haver fet ús de les deixalleries un mínim de 10 o més vegades durant l’exercici anterior–essent el mínim 1 vegada al mes-.

 

Els lliuraments a les deixalleries no podran consistir en materials dels quals hi hagi servei de recollida al carrer, tret dels voluminosos, sinó que hauran de consistir exclusivament, en l’aportació d’algun dels següents  materials, en les quantitats que s’indiquen:

 

  • Oli de cuina: un mínim de 1,5 litres.
  • Voluminosos (mobles, matalassos, electrodomèstics de línia blanca): mínim de 1 m3.
  • Bateries de cotxes: mínim 1 unitat.
  • Residus elèctrics i electrònics (REE): mínim 1 unitat.
  • Dissolvents, pintures o vernissos: mínim 1 pot de 1 litre.
  • Restes de poda i de fusta.

Per tal de gaudir d’aquesta reducció les persones interessades hauran de sol·licitar-la de forma expressa davant l’ORGT aportant els justificants de les entrades realitzades a la deixalleria, corresponent a l’exercici anterior a la meritació de la taxa. Les sol·licituds s’hauran de presentar abans del 31 de gener de l’any corrent.

Darrera actualització: 03.12.2019 | 14:40