Confinament nocturn de 22 a 6 hores a tot Catalunya

Dilluns, 26 d'octubre de 2020 a les 09:30

Després de la declaració de l’estat d’alarma decretat aquest diumenge pel govern de l’Estat, la Generalitat de Catalunya ha establert la prohibició de desplaçar-se i circular per la via pública de 22 a 6 hores, i ha fixat l’horari màxim de tancament de comerços i activitats no essencials a les 21 hores, o a les 22 hores en el cas d’activitats culturals i espectacles públics i de l'activitat de prestació de serveis de restauració a domicili. L’incompliment d’aquestes mesures, vigents des d’aquest diumenge 25 d’octubre, pot comportar sancions d’entre 300 i 6.000 euros.

Moviments i desplaçaments

Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre les 22 hores i les 06.00 hores.

S’exclouen d’aquesta prohibició els següents desplaçaments de caràcter essencial, que caldrà justificar adequadament:

 • Assistència sanitària d’urgència.
 • Adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència (la més propera al domicili), així com per assistència veterinària urgent
 • Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l’empresa.
 • Desplaçaments de professionals i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.
 • Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior pel seu benestar emocional o de salut amb el corresponent certificat professional).
 • Actuació urgent davant d’òrgans judicials.
 • Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.
 • Cura d’animals de companyia el temps imprescindible (de les 4 a les 6 hores del matí), amb desplaçament individual proper al domicili.
 • Altres causes de força major o altra situació de necessitat justificada.

La circulació de vehicles per carreteres i vies que transcorrin o travessin l’àmbit territorial de Catalunya està permesa sempre i quan tingui origen i destí fora de Catalunya. Així mateix, està sempre permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.

Horari de tancament

Pel que fa a l’horari màxim d’obertura al públic, els serveis, activitats recreatives i esportives, comerç minorista i de restauració serà a les 21.00 hores, tot i que la prestació de serveis de restauració a domicili serà a les 22 hores.

Finalment, les activitats culturals i espectacles públics podran finalitzar a les 22.00 hores i es permetrà el retorn dels assistents entre les 22.00 i les 23.00 hores.

 

Als documents adjunts d’aquesta notícia trobareu:

 • Declaració d’autoresponsabilitat – document que ha de signar la pròpia persona en cas que no disposi de cap altre document de justificació.
 • RESOLUCIÓ SLT/2620/2020, de 25 d'octubre, per la qual s'adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna.
Darrera actualització: 26.10.2020 | 09:40