Canvi de contenidors per implantar la càrrega lateral

Dimecres, 8 de juliol de 2020 a les 18:30

Durant aquest mes de juliol el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental substituirà els contenidors de recollida selectiva d'envasos (groc) i de paper/cartró (blau) per contenidors de càrrega lateral. Aquest canvi suposarà una recollida més ràpida i eficient, així com un increment de la implementació d’àrees que incloguin les cinc fraccions de reciclatge (paper, envasos, vidre, orgànica i resta). 

Canovelles passarà de les 61 àrees actuals a tenir-ne 73, cosa que suposa un increment del 20% d’illes amb les cinc fraccions. Pel que fa al nombre de contenidors, es passarà dels 192 contenidors de selectiva actuals a 231, la qual cosa representa un increment del 20,3%. I més de la meitat dels contenidors, concretament 158 unitats, seran de càrrega lateral.

Alguns  dels objectius principals de la substitució dels actuals contenidors, de càrrega superior, pels nous, de càrrega lateral, és fer més eficient el sistema de recollida i facilitar la separació de residus, posant els contenidors de la recollida selectiva més a l’abast de la ciutadania.

Recollida més ràpida i eficient

La recollida lateral permetrà realitzar una recollida molt més ràpida i amb menys soroll. El conductor del camió no ha de baixar del vehicle per tal de recollir el contenidor sinó que la recollida es realitza de manera automatitzada, disminuint el temps mig de 3 minuts a 1 minut. Un fet, que també reduirà les cues de trànsit i el temps d’espera, especialment en aquelles vies d’un sol carril de circulació.

D’altra banda, l’ampliació de les àrees i la major capacitat dels contenidors de reciclatge, ha d’ajudar a evitar els desbordaments i mantenir més netes les àrees d’aportació de residus.

A més, els contenidors que se substitueixen són de plàstic, a diferència dels actuals que són metàl·lics. Per tant, la recollida serà més silenciosa, disminuint les molèsties per als veïns.

Illes amb les cinc fraccions de reciclatge

Una de les assignatures pendents de Canovelles és l’increment de la taxa de reciclatge. Segons les directives europees, aquest any 2020 caldria reciclar un mínim del 50% de les deixalles que es generen. Però malauradament les xifres indiquen que, a Canovelles, actualment només es recicla el 25 % de les deixalles.  En aquest sentit, el canvi de contenidors també pretén facilitar la recollida selectiva i millorar aquestes dades.

Així, amb la implantació dels nous contenidors i la reubicació d’alguns d’ells, es pretén crear àrees on es trobin agrupats els contenidors de les cinc fraccions i reduir el desplaçament mitjà dels usuaris.  Amb tot, Canovelles passarà a tenir 73 illes de reciclatge on els usuaris podran trobar els contenidors de les cinc fraccions, un 20% més de les que hi havia fins ara.

Criteri d’ubicació dels nous contenidors

Per poder dur a terme la recollida de deixalles amb camions de càrrega lateral cal que els contenidors se situïn a la dreta del vehicle en el sentit de la marxa, i suficientment propers al camió perquè aquest pugui recollir els contenidors. A més, els vehicles necessiten un angle de gir d’uns 8 metres, i no tenir impediments aeris a una alçada de 6 metres.

És per tot això que, en alguns carrers cal moure els contenidors de vorera, si actualment es troben a l’esquerra, o de lloc, si aquests estan situats sota balcons o sota altres impediments aeris com marquesines o senyalitzacions verticals.

Cost econòmic

Cal destacar que el canvi de contenidors no suposa un cost extra per al consistori sinó que aquesta millora s’inclou dins la taxa que l’Ajuntament de Canovelles paga al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental.

Actualment Canovelles paga de manera anual 161.766,22 € per la recollida selectiva dels contenidors d’envasos, paper/cartró i vidre, el que suposa una cost de 23,38 € a cada llar o comerç. Per contra, aquells residus que acaben al contenidor gris (el de la resta) suposen un cost de més de 510.000 € i és que a Canovelles es generen unes 5.500 tones anualment i el cost de cadascuna és de 92,99 €.

Separar les deixalles correctament suposaria un estalvi anual de més de 250.000 € i és que gran part de la brossa que llancem al contenidor gris hauria de ser dipositada als contenidors de reciclatge.

Darrera actualització: 08.07.2020 | 18:24

Imatges

contenidors