Canovelles obre un procés selectiu per crear una borsa d’agents de policia local

Dijous, 18 de maig de 2023 a les 12:30

El procés servirà per crear una borsa d’agents que puguin atendre possibles necessitats temporals. El termini per a presentar-s’hi començarà el 22 de maig i s’allargarà fins al 2 de juny.

La convocatòria, que es durà a terme pel sistema de concurs oposició, té com a finalitat seleccionar agents de policia local per a cobrir les possibles vacants i substitucions en règim de personal funcionari interí.

La fase d’oposició constarà d’una primera prova escrita tipus test de caràcter cultural i de coneixements generals i específics; i d’una segona prova de coneixements de la llengua catalana. Mentre que en la fase de concurs es valoraran els mèrits dels aspirants que hagin superat la fase d'oposició i que hauran d'haver declarat en document Excel que acompanyi a la sol·licitud inicial.

El termini per a la presentació d'instàncies per prendre part en el procés selectiu és de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de Generalitat de Catalunya (DOGC). Així, serà del 22 de maig al 2 de juny, ambdós inclosos. I les sol·licituds es poden presentar de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament o de manera presencial al Registre General de l'Ajuntament ubicat a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

Podeu consultar les bases completes aquí.

 

Darrera actualització: 18.05.2023 | 14:45