Canovelles és un dels 224 municipis amb restriccions d’aigua per la situació de sequera excepcional

Divendres, 3 de març de 2023 a les 14:15

El Govern de la Generalitat ha decidit donar un pas més en la gestió de la sequera i declarar l’excepcionalitat en el sistema Ter Llobregat i en l’àmbit de l’aqüífer del Fluvià Muga. Amb tot són 224 municipis de 15 comarques els que es troben en situació d’excepcionalitat, afectant a prop de 6 milions d'habitants.

L’entrada en l’escenari d’excepcionalitat suposa un pas més en la reducció d’aigua en alguns usos, com la reducció del 40% de l’aigua per a usos agrícoles, la reducció del 15% per a usos industrials, la reducció de l’aigua per a usos lúdics (15% en usos assimilables i 50% en reg) i la prohibició del reg de zones verdes, tant públiques com privades (només es permetrà l’aigua per mantenir viu l’arbrat i fent-ho gota a gota o amb regadores). Així mateix, es prohibeix la neteja de carrers amb aigua potable.

També hi ha una reducció de la dotació d’aigua mitjana per habitant i dia. Si en l’escenari d’alerta era de 250 litres per habitant i dia, en excepcionalitat passa als 230 litres per habitant i dia.

Resum de les restriccions d’aigua en usos urbans en excepcionalitat per sequera:

  • El volum màxim d’aigua per habitant i dia. No poden superar els 230 litres per habitant i dia (incloent-hi activitats econòmiques i comercials).
  • Limitacions en l’ús d’aigua potable per l’ompliment de piscines.
  • Prohibició de regar zones verdes i jardins públics i privats amb excepcions en el reg de supervivència d’arbres o de plantes i en el reg de superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport.
  • Limitacions en l’ús d’aigua per a la neteja de vehicles. L’ús queda limitat a la neteja en establiments comercials amb sistemes de recirculació de l'aigua i a la neteja per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals.
  • Prohibició de la neteja de carrers i mobiliari urbà amb aigua potable, excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària.
  • Prohibició de l’ompliment de fonts ornamentals.
  • Limitacions en l’ús d’aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua a granges. L’ús queda limitat a les quantitats necessàries per a l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte.
  • Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

Podeu consultar la normativa completa al DECRET LLEI 1/2023, de 28 de febrer, pel qual s'estableixen mesures extraordinàries i urgents per fer front a la situació de sequera excepcional en l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya.

I podeu consultar les últimes novetats sobre la sequera al Portal de la sequera de la Generalitat de Catalunya.  

 

Font: Generalitat de Catalunya

 

 

 

Darrera actualització: 03.03.2023 | 14:26