Canovelles compta amb un Pla de Mesures Antifrau

Dimecres, 10 d'agost de 2022 a les 10:30

El document, que pretén reforçar el compromís del consistori amb la lluita contra el conflicte d’interès, el frau i la corrupció, va ser aprovat al ple del 19 de juliol per la totalitat dels assistents.

El Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament de Canovelles té per objecte enfortir la integritat institucional i la lluita contra les irregularitats administratives, el frau, la corrupció i els conflictes d'interessos en la gestió de fons europeus. Es fonamenta en els principis d’integritat, imparcialitat i objectivitat, transparència, bona gestió financera, protecció dels interessos financers de la Unió Europea, compromís amb el resultat i rendició de comptes.

El document s’estructura al voltant de les quatre fases de l'anomenat “cicle antifrau”: prevenció, detecció, correcció i persecució. A més, contempla la creació d’una Comissió Tècnica de Seguiment i Desenvolupament del Pla per tal de revisar o adaptar el pla, si escau, així com fer-ne el seguiment i l’avaluació de les mesures proposades.

Pel que fa a les mesures de prevenció proposades dins el pla, destaca l’aprovació d'una Declaració institucional de lluita contra el frau i la corrupció, que ja va ser aprovada al ple del mes de juliol; la definició d'un model bàsic de gestió d'avaluació de riscos; la difusió del codi de conducta dels alts càrrecs; l’adhesió al codi ètic dels treballadors públics; o la incorporació de la declaració de no estar afectat per cap conflicte d'interès en els expedients de contractació, gestió de subvencions o de selecció de personal.

Pel que fa a la detecció, el document estableix mesures com la creació d’un canal per a la gestió de dilemes ètics, la creació d’alertes que avisin del risc d’irregularitats o la introducció d’eines de gestió de dades i traçabilitat. Per garantir la correcció de possibles fraus o irregularitats, es proposa la retirada de projectes afectats pel frau i la recuperació dels fons gastats fraudulentament, entre d’altres.

Finalment, dins el bloc de mesures per a la persecució es proposa la incoació de procediments disciplinaris o sancionadors i la denúncia dels casos de presumpte frau o corrupció davant de les autoritats nacionals o de la Unió Europea, així com davant de la fiscalia o els tribunals.

Podeu consultar més informació sobre el Pla de Mesures Antifrau aquí.

 

Darrera actualització: 27.07.2022 | 10:03