Canovelles aprova la modificació de les Ordenances Fiscals

Divendres, 16 d'octubre de 2020 a les 11:20

Aquest dijous, en sessió plenària extraordinària, l’Ajuntament de Canovelles ha aprovat la modificació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2021. Les modificacions giren entorn a tres objectius principals: donar suport a l’economia local, promoure una fiscalitat verda i que lluiti contra l’emergència climàtica, i facilitar la relació entre l’administració i els ciutadans.

Un dels canvis més significatius respecte a les Ordenances Fiscals vigents és la suspensió temporal durant de l’exercici 2021 de les ordenances número 7 i 14, referents a les taxes per la prestació de serveis d’intervenció administrativa i per l’ocupació de terrenys públics amb taules i cadires, respectivament. Aquesta suspensió implica que aquelles empreses o autònoms que vulgui iniciar una activitat no hauran de satisfer cap taxa a l’Ajuntament. De la mateixa manera, els bars i restaurants no hauran de pagar la taxa per a instal·lar terrasses a la via pública. L’objectiu de tot plegat és donar suport als comerciants, empresaris i autònoms del municipi així com promoure l’emprenedoria. 

Per contra, i per tal de compensar la pèrdua d’ingressos, es proposa l’augment en un 2% de l’Impost sobre els Béns Immobles (IBI), un impost progressiu que afecta aquells que més tenen. La modificació d’aquesta taxa en un rebut mitjà, que a Canovelles s’acosta als 350 euros, suposa un augment de 7 euros anuals o el que és el mateix, un augment d’1,75 euros a cada fracció de rebut en cas d’estar domiciliat. 

Qui menys contamina, menys paga

Un altre dels objectius de les modificacions fiscals és el foment d’una fiscalitat verda que promogui la reducció de residus i l’augment de la recollida selectiva. D’una banda, s’estableixen mesures pel que fa a l’ús de la deixalleria, on es redueixen el número d’aportacions mínimes mensuals que s’han de realitzar per obtenir la reducció del 20% de la tarifa, passant de les 10 aportacions actuals a 8 aportacions durant el 2021. A més, s’incorpora la possibilitat d’obtenir una reducció del 10% amb 6 aportacions i del 15% amb 7 aportacions, premiant a aquelles persones que reciclin i facin ús d’aquest servei.

D’altra banda, s’actualitza en un 10% l’ordenança número 9 referent a la taxa per la prestació del servei de recollida i tractament de les escombraries. Així la tarifa per al 2021 s’estableix en 138 euros en el cas dels pisos i 237 euros en el cas de les cases.

Cal destacar que l’Ajuntament de Canovelles no havia incrementat aquesta taxa des de l’any 2013 i que durant aquest període el cost del servei ha augmentat un 44%, passant de pagar 940.347 euros l’any 2013 a pagar-ne gairebé 1.400.000 l’any 2020. Així, aquest cost ha estat assumit per les arques municipals, sense que l’increment s’hagi vist repercutit a la ciutadania. A més, actualment el consistori només recapta el 68% del cost total d’aquest servei.

Així mateix, el consistori recorda que l’única manera per reduir el cost del servei és augmentant el percentatge de residus que es reciclen, i en conseqüència, el cost que s’ha de pagar per l’eliminació i tractament de la fracció rebuig.

Una administració més propera i eficient

D’altra banda, les ordenances també inclouen la supressió de la taxa per l’expedició de documents administratius, entre els que s’inclouen certificats d’empadronament o convivència, informes d’arrelament o plànols del municipi. En aquest cas, la modificació pretén facilitar la relació de l’administració amb els ciutadans i prestar un servei més eficient. En aquest sentit, també s’ha revisat l’ordenança fiscal número 9 per facilitar l’accés a reduccions en la taxa de l’Escola Bressol Municipal Marta Mata.

La modificació de les ordenances fiscals ha estat aprovada amb 15 vots a favor del Partit dels Socialistes de Catalunya, d’Esquerra Republicana de Catalunya i de Ciutadans, i 2 abstencions d’En Comú Podem.

Darrera actualització: 16.10.2020 | 11:22