Canovelles aprova anomenar Núria Miralles i Creus la plaça del xamfrà dels carrers del Nord i de la Indústria

Divendres, 29 de novembre de 2019 a les 13:15

Dijous 28 de novembre es va celebrar la sessió plenària ordinària corresponent al mes de novembre, l’última del 2019. Un dels punts a votació més destacats de l’ordre del dia era el dictamen sobre l’aprovació de la denominació de la plaça ubicada al xamfrà dels carrers del Nord i de la Indústria. El ple va aprovar per unanimitat anomenar-la, d’ara endavant, Núria Miralles i Creus, qui va ser tècnica del Servei d’Infància i Joventut de l’Ajuntament durant 18 anys i impulsora, en conseqüència, de moltes propostes en benefici de la ciutadania. A la sessió hi van assistir familiars de Miralles, així com excompanys tècnics del consistori.

Els punts de l'ordre del dia i les votacions de la sessió van ser les següents:

(El regidor del grup municipal de Ciutadans no hi va assistir)

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors celebrades els dies 26 de setembre i 17 d’octubre de 2019. Votacions: aprovat per unanimitat.
 1. Dictamen sobre l’aprovació de la denominació de la Plaça ubicada al xamfrà dels carrers del Nord i de la Indústria. Votacions: aprovat per unanimitat.
 1. Dictamen donant compte de l’informe de la Intervenció, corresponent al 3r. trimestre de 2019, enviat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, donant compliment a l’Ordre per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la LOEPSF (execució trimestral). Votacions: aprovat per unanimitat.
 1. Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe de Tresoreria i Intervenció, corresponent al 3r. trimestre de 2019, sobre mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Votacions: aprovat per unanimitat.
 1. Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria i Intervenció corresponent al 3r. trimestre de 2019, en relació al Període Mig de Pagament (PMP). Votacions: aprovat per unanimitat.
 1. Dictamen sobre la ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 2019-1275, de data 11 d’octubre de 2019, de sol·licitud a la Diputació de Barcelona de la pròrroga del suport puntual per a l’actuació de delegat de protecció de dades (DPD) de l’Ajuntament de Canovelles. Votacions: aprovat per unanimitat.
 1. Dictamen sobre la ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2019-1474, de data 14 de novembre de 2019, d’aprovació de sol·licitud de subvenció dins del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024. Votacions: aprovat per unanimitat.
 1. Dictamen sobre la modificació del nomenament de representants de la Corporació a ens i òrgans col·legiats. Votacions: aprovat per unanimitat.
 1. Dictamen sobre l’aprovació inicial del reglament de l’Ajuntament de Canovelles regulador de les gravacions de les sessions plenàries i de les actes de les sessions plenàries en suport electrònic. Votacions: aprovat per unanimitat.
 1. Dictamen sobre l’aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Canovelles i de Les Franqueses del Vallès. Votacions: aprovat per unanimitat.
 1. Dictamen sobre l’aprovació del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport Metropolità, i els Ajuntaments de Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès, La Roca del Vallès, i l’empresa Sagalés, SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers. Votacions: aprovat per unanimitat.
 1. Dictamen sobre l’aprovació del conveni entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Canovelles de supressió del centre de primer cicle d’educació infantil Llar d'infants Sant Jordi. Votacions: aprovat per unanimitat.
 1. Dictamen sobre l’aprovació de l’addenda al conveni entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Canovelles per a l’ampliació de l’Escola Bressol pública Marta Mata. Votacions: aprovat per unanimitat.
 1. Dictamen sobre l’aprovació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de comptabilitat i eficiència energètica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental. Votacions: aprovat per unanimitat.
 1. Dictamen sobre l’aprovació de la modificació del protocol addicional al Conveni de col·laboració 2016-2019, per a la gestió i prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar i polítiques d’igualtat amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials Resta Vallès Oriental, per al període 2018-2019. Votacions: aprovat per unanimitat.
 1. Dictamen sobre l’adhesió al Manifest Unitari del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. Votacions: aprovat per unanimitat.
 1. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, per la regulació dels patinets i bicicletes elèctriques a Canovelles. Votacions: aprovada per unanimitat.
 1. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, en resposta a la Sentència i per demanar l’amnistia de les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret a l’autodeterminació. Votacions: denegada amb 2 vots a favor d’Esquerra Republicana de Catalunya, 12 vots en contra del Partit dels Socialistes de Catalunya, i 2 abstencions d’En Comú Podem.
 1. Proposta del grup municipal En Comú Podem, per la revisió del Pla Local d’Habitatge. Votacions: denegada amb 4 vots a favor d’Esquerra Republicana de Catalunya i En Comú Podem, i 12 vots en contra del Partit dels Socialistes de Catalunya.
 1. Proposta del grup municipal En Comú Podem, de rebuig a la Llei de contractes de serveis a les persones de l’anomenada Llei Aragonés. Votacions: denegada amb 2 vots a favor d’En Comú Podem, 2 vots en contra d’Esquerra Republicana de Catalunya i 12 abstencions del Partit dels Socialistes de Catalunya.
 1. ACTIVITAT DE CONTROL
 • Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia números 1299, 1350, i 1376 de l’any 2019 en matèria de personal.
Darrera actualització: 29.11.2019 | 13:18