Canovelles adopta mesures econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi provocada pel coronavirus

Dijous, 19 de març de 2020 a les 11:30

L’Ajuntament de Canovelles ha adoptat mesures específiques per mitigar els efectes econòmics provocats pel coronavirus (Covid-19). El paquet de mesures econòmiques inclou no cobrar les quotes municipals de serveis com l’escola bressol Marta Mata, el CEM Thalassa o el Centre Cultural, i oferir als ciutadans que ho necessitin ajornar o fraccionar els tributs municipals. D’altra banda, i dirigides especialment al teixit empresarial del municipi, es preveu la devolució proporcional de les taxes de recollida de residus, d’ocupació d’espai públic (terrasses) o de les parades del mercat.

Concretament, les mesures adoptades són les següents:

Pel que fa als tributs i serveis municipals

  • Pla individualitzat per ajornament o fraccionament dels tributs municipals, sense recàrrecs.
  • Gratuïtat de l’estacionament en zona vermella durant l’Estat d’Alarma.
  • No es liquidaran les quotes proporcionals a partir del 13 de març de 2020 i fins al restabliment dels serveis de l’escola bressol municipal Marta Mata, la Quitxalla, el SAE, El Racó i el Centre Cultural.
  • El Centre Esportiu Municipal Thalassa no cobrarà les quotes d’abonats i de serveis del mes d’abril si les instal·lacions continuen tancades. A més, s’estudiaran fórmules de compensació pels dies de tancament del mes de març (a partir del 13 de març).

 

Pel que fa a l’activitat econòmica i el teixit productiu

  • Llicències de terrasses: els titulars de bars i restaurants podran sol·licitar la devolució d’ingressos per les taxes corresponents a l’ocupació del domini públic local pels dies que no han pogut obrir.
  • Taxa per la recollida de residus: els titulars dels establiments que tinguin l’activitat tancada a causa del decret d’Estat d’Alarma no hauran de pagar la part d’aquesta taxa corresponent als dies en què no han obert al públic.
  • Taxa de parades del mercat setmanal: es procedirà a la devolució d’ingressos corresponent als diumenges en què l’activitat es mantingui suspesa.
  • Impuls d’un pla de reactivació econòmica pel teixit productiu un cop superada la situació d’emergència sanitària.
  • Dur a terme una campanya de sensibilització conjuntament amb empreses i l’associació de comerciants del municipi per tal de promoure l’economia local i el consum de productes de proximitat.

D’altra banda, cal destacar que l’Ajuntament de Canovelles seguirà complint amb els terminis de pagament als seus proveïdors, que s’estan realitzant amb normalitat.

 

Darrera actualització: 19.03.2020 | 11:35