Canovelles acorda treballar per tal que el cementiri municipal contempli la diversitat de creences

Dimarts, 28 d'abril de 2020 a les 11:10

La sessió plenària d’aquest dilluns, celebrada de manera telemàtica, també ha servit per declarar Canovelles municipi feminista i acordar dur a terme els tràmits pertinents per fer un pas de vianants al kilòmetre 1,8 de la carretera BV-1439, més coneguda com a Avinguda Canovelles.

Aquest dilluns el ple de Canovelles ha aprovat la proposta conjunta dels grups municipals Socialistes i ERC per tal de treballar, tenint en compte la Taula Interreligiosa de Canovelles, les necessitats dels veïns de disposar d’espais propis diferenciats per confessions al cementiri municipal. També s’han aprovat dues mocions presentades pel grup municipal d’ERC: una per declarar Canovelles municipi feminista i una altra per iniciar el procés per a construir un pas de vianants al kilòmetre 1,8 de l’Avinguda Canovelles, punt en què es troba una parada de bus i on els veïns han de creuar la via. No obstant això, cal destacar que la carretera BV-1439 és propietat de la Diputació de Barcelona i, per tant, serà aquest ens qui haurà d’autoritzar el pas.

D’altra banda, l’Ajuntament de Canovelles s’ha adherit al document “Guia comarcal per fer front als maltractaments de les persones grans”, que pretén incidir principalment en la prevenció dels maltractaments i oferir eines als professionals; i a la Xarxa Mundial de Ciutats Amigables de la Gent Gran, que té l’objectiu de treballar per fer de Canovelles un poble on envellir de manera activa i segura.  

El ple, que ha començat amb un agraïment públic per part de l’alcalde a treballadors i ciutadania de Canovelles, ha servit per donar compte de les accions impulsades pel consistori i de les decisions preses durant l’estat d’alarma. Així s’han detallat els decrets de l’Alcaldia signats durant aquest període i s’ha explicat la feina impulsada des de les diferents regidories, una informació que els grups municipals a l’oposició han agraït públicament. La sessió plenària es pot tornar a veure al canal de YouTube de l’Ajuntament de Canovelles.

El ple ha comptat amb l’assistència de tots els regidors del plenari a excepció del representant de Ciutadans, que ha excusat la seva presència per motius laborals. Els punts de l'ordre del dia i les votacions de la sessió han estat les següents:

ORDRE DEL DIA

 1. PART RESOLUTIVA
 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 30 de gener de 2020. Votacions: aprovat per unanimitat dels assistents.
 1. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2020-0422, de 14 d’abril de 2020, de modificació de l’estructura organitzativa de l’Ajuntament.
 1. Informació oficial relacionada amb la declaració de l’Estat d’alarma: Decrets de l’Alcaldia núms. 2020-0363, 2020-0364, i 2020-0365, 2020-0370, 2020-0372, 2020-0401, 2020-0402, 2020-0409, 2020-0420, i 2020-0421.
 1. Dictamen donant compte de l’informe de la Intervenció, corresponent al 4t. trimestre de 2019, enviat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, donant compliment a l’Ordre per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la LOEPSF (execució trimestral).

Expedient núm. 1310/2019

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe de Tresoreria i Intervenció, corresponent al 4t. trimestre de 2019, sobre mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

           Expedient núm. 1327/2019

Votacions: aprovat per unanimitat dels assistents.

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria i Intervenció corresponent al 4t. trimestre de 2019, en relació al Període Mig de Pagament (PMP).

Expedient núm. 1326/2019 

Votacions: aprovat per unanimitat dels assistents.

 1. Dictamen donant compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2020-0410, de 2 d’abril de 2020, d’aprovació de la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2019.

             Expedient núm. 1169/2019

 1. Dictamen donant compte de l’informe de la Intervenció sobre procediment de resolució de discrepàncies, en l’àmbit del control i fiscalització.

             Expedient núm. 966/2020

 1. Dictamen sobre l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits del pressupost vigent núm. 01/2020, i l’aprovació de la modificació del Pla estratègic de subvencions per a l’exercici 2020.

Expedient núm. 157/2020

Votacions: aprovat amb 14 vots a favor del Partit dels Socialistes de Catalunya i d’Esquerra Republicana de Catalunya; i 2 vots en contra d’En Comú Podem.

 

 1. Dictamen sobre la modificació del nomenament de representants de la Corporació a ens i òrgans col·legiats.

            Expedient núm. 1892/2019

Votacions: aprovat per unanimitat dels assistents.

 1. Dictamen sobre l’aprovació del Protocol Addicional de finançament per als anys 2019 i 2020, del Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental.

            Expedient núm. 3433/2019

Votacions: aprovat per unanimitat dels assistents.

 1. Dictamen sobre l’adhesió de l’Ajuntament de Canovelles al document “Guia comarcal per fer front als maltractaments de les persones grans”.

           Expedient núm. 3536/2019

Votacions: aprovat per unanimitat dels assistents.

 1. Dictamen sobre l’adhesió de l’Ajuntament de Canovelles a la Xarxa Mundial de Ciutats Amigables de la Gent Gran.

            Expedient núm. 335/2020

Votacions: aprovat per unanimitat dels assistents.

 1. Dictamen sobre l’adhesió al Manifest del Dia Internacional de les Dones 8 de març de 2020.

            Expedient núm. 688/2020

Votacions: aprovat per unanimitat dels assistents.

 1. Dictamen sobre la sol·licitud de declaració de zona de seguretat del terme municipal de Canovelles.

Expedient núm. 816/2020

Votacions: aprovat per unanimitat dels assistents.

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Canovelles.

            Expedient núm. 1013/2020

Votacions: aprovat per unanimitat dels assistents.

 1. Dictamen sobre l’aprovació del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport Metropolità, i els Ajuntaments de Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès, La Roca del Vallès, i l’empresa Sagalés, SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers.

           Expedient núm. 3459/2019

Votacions: aprovat per unanimitat dels assistents.

 1. Proposta dels grups municipals Socialista i Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, per un cementiri municipal que contempli la diversitat de creences.

             Votacions: aprovat per unanimitat dels assistents.

 1. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, per declarar Canovelles, municipi feminista.

            Votacions: aprovat per unanimitat dels assistents.

 1. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, per fer un pas de vianants a la carretera BV-1439, més coneguda com Avinguda Canovelles.

           Votacions: aprovat per unanimitat dels assistents.

 1. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, per la promoció del reciclatge d’olis vegetals.

Votacions: denegada amb 12 vots en contra del Partit dels Socialistes de Catalunya; i 4 vots a favor d’Esquerra Republicana de Catalunya i d’En Comú Podem

 1. ACTIVITAT DE CONTROL
 1. Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia números 131, 143, 149, 151, 153, 164, 321, 337, 393, i 398 de l’any 2020 en matèria de personal.
 1. Informació oficial de les regidories.
 1. PRECS I PREGUNTES

 

Darrera actualització: 28.04.2020 | 11:09