Actualització de les mesures per contenir els brots aplicables a tot Catalunya

Dimarts, 20 d'octubre de 2020 a les 09:35

Mitjançant la RESOLUCIÓ SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, la Generalitat de Catalunya ha modificat algunes de les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot adoptades el passat 16 d’octubre. Així, els establiments comercials annexos a gasolineres i els establiments de menys de 300 metres quadrats hauran de romandre tancats de 22.00 a 7.00 hores. A més, en els equipaments cívics no es podran realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat.

RESUM DE LES MODIFICACIONS ADOPTADES:

Pel que fa a l’obertura d’establiments

  • Les botigues de conveniència, els establiments comercials annexos a les gasolineres i els establiments de menys de 300 metres quadrats de superfície de venda, i tots els establiments comercials ubicats en municipis turístics d'acord amb el que estableix l'article 38 de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, no poden romandre oberts ni portar a terme cap activitat de venda entre les 22.00 hores i les 07.00 hores.”

Pel que fa a activitats d'hoteleria i restauració

Se suspenen les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments, que es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia. Resten exclosos d'aquesta suspensió:

  • els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients, sens perjudici que també puguin prestar serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia,
  • els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent-hi les activitats de lleure infantil i juvenil, els menjadors escolars i els serveis de menjador de caràcter social,
  • altres serveis de restauració de centres de formació no inclosos en el paràgraf anterior i els serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores.

En les àrees de servei d'autopistes i altres vies, les activitats de restauració es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega al mateix establiment, sense que es puguin utilitzar els espais interiors destinats al consum d'aliments i begudes, i garantint en tot cas en l'interior de l'establiment l'entrega individual i separada a cada client.

En els establiments hotelers i altres establiments turístics, l'aforament dels espais comuns es limita al 50% de l'aforament autoritzat, el qual estarà identificat en cartells visibles.

Pel que fa a equipaments cívics

  • En els equipaments cívics no es podran realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics sense que impliqui la presencialitat dels participants. Resten exclosos d'aquesta suspensió els programes i activitats d'intervenció socioeducativa, lleure educatiu i d'educació en el lleure d'infants, adolescents i programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d'intervenció social i personals permeses en aquesta Resolució, com menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.”

Podeu consultar el document sencer a l’enllaç d’aquesta notícia o els documents adjunts.

Darrera actualització: 20.10.2020 | 10:04