Dilluns 19 de juliol, última sessió plenària abans de l’estiu

Divendres, 16 de juliol de 2021 a les 16:00

El dilluns 19 de juliol, a les 20.15 hores, tindrà lloc la quarta sessió plenària ordinària d’aquest 2021. En aquesta ocasió la sessió s’ha avançat per tal de poder-la dur a terme abans de la Festa Major, i no l’últim dijous del mes com és habitual. El ple se celebrarà de manera telemàtica i es podrà seguir a través del canal de YouTube de l’Ajuntament de Canovelles.

Entre els punts de l’ordre del dia destaquen l’aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Canovelles per a l’impuls i la dinamització dels polígons, l’aprovació inicial de l'ordenança municipal reguladora de la neteja de terrenys, solars i construccions, o l’adhesió a la declaració institucional en motiu del 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTBI.

Tothom qui ho desitgi podrà veure la sessió en directe accedint al canal de YouTube del consistori. A més, el ple quedarà penjat al mateix canal on es podrà consultar amb posterioritat a la celebració de la sessió.

ORDRE DEL DIA

 1. PART RESOLUTIVA
 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 27 de maig de 2021.
 1. Dictamen sobre la ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 2021-0774, de data 18 de juny, d’acceptació del suport puntual de la Diputació de Barcelona, consistent en l’execució de serveis i activitats per a la realització de l’actuació Delegat de protecció de dades (DPD).

Expedient núm. 1947/2021

 1. Dictamen sobre l’aprovació inicial de l’expedient de modificació dels crèdits del Pressupost vigent número 06/2021; i l’aprovació de la modificació del Pla estratègic de subvencions per a l’exercici 2021.

            Expedient núm. 1789/2021

 1. Dictamen sobre l’actualització de l’encomanda de gestió i del conveni a formalitzar per a l’assumpció per part de la Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL).

            Expedient núm. 1272/2021

 1. Dictamen sobre l’aprovació de les festes locals, retribuïdes i no recuperables, per a l’any 2022.

Expedient núm. 1930/2021

 1. Dictamen sobre l’autorització de la compatibilitat sol·licitada per un empleat públic per exercir una segona activitat.

Expedient núm. 1881/2021

 1. Dictamen sobre l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canovelles i la Diputació de Barcelona per a la gestió integrada a la Xarxa de Biblioteques municipals (XBM), de la Biblioteca Frederica Montseny de Canovelles.

Expedient núm. 1145/2021

 1. Dictamen sobre l’aprovació de l’encàrrec d’hores del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) per a l’any 2022.

Expedient núm. 1889/2021

 1. Dictamen sobre l’aprovació de l’addenda de pròrroga per a l’any 2021 dels serveis i programes inclosos en l’anualitat 2019 en relació amb el conveni de col·laboració per a la gestió i la prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 2016-2019.

Expedient núm. 1791/2021

 1. Dictamen sobre l’aprovació del conveni d’encàrrec de gestió per a l’execució d’actuacions en el marc del programa “Treball, Talent i Tecnologia” de la Diputació de Barcelona, entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Canovelles.

Expedient núm. 2758/2020

 1. Dictamen sobre l’aprovació del conveni entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Canovelles per a l’impuls i la dinamització dels Polígons d’activitat econòmica (PAE).

             Expedient núm. 2339/2020

 1. Dictamen sobre l’aprovació inicial de l'ordenança municipal reguladora de la neteja de terrenys, solars i construccions, tancament de terrenys i solars i execució de voreres.

            Expedient núm. 1066/2021

 1. Dictamen sobre l’adhesió a la Declaració Institucional de la Diputació de Barcelona en motiu del 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTBI.

            Expedient núm. 1849/2021

 1. Proposta del grup municipal Socialista per la protecció de la infància i el seu lliure desenvolupament.
 1. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, per a la lluita contra la pobresa menstrual a Canovelles.
 1. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, per l’eliminació del cablejat de les façanes dels edificis i el soterrament del cablejat aeri de Canovelles.
 1. Proposta del grup municipal En Comú Podem, per garantir el descans dels veïns.
 1. ACTIVITAT DE CONTROL
 1. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia números 734, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 785, 793, 813, i 814 de l’any 2021, en matèria de personal.
 1. Informació oficial de les regidories.
 1. PRECS I PREGUNTES

 

Darrera actualització: 16.07.2021 | 16:01