Sessió plenària extraordinària

Dijous, 27 d'abril de 2023 de 20.15 h a 23.59 h

SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA

DIA 27 D’ABRIL DE 2023 – 20.15 HORES

Lloc: Sala Ma. Lluïsa Prat - Sala de Plens - de l’Ajuntament

Número 03/2023

 

ORDRE DEL DIA

  1. PART RESOLUTIVA
  1. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2023-0532, de 4 d’abril de 2023, d’aprovació de la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2022.

Expedient núm. 3840/2022

  1. Donar compte de l’informe de la intervenció de resum dels resultats de control intern durant l’exercici 2022.

Expedient núm. 1692/2023

  1. Donar compte de l’informe de la Intervenció sobre procediment de resolució de discrepàncies, en l’àmbit del control i fiscalització.

Expedient núm. 1020/2023

  1. Donar compte del Pla Anual de Control Financer per a l'exercici 2023.

Expedient núm. 1690/2023

  1. Dictamen sobre l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits del pressupost vigent núm. 2/2023, l’aprovació de la modificació del Pla estratègic de subvencions per a l’exercici 2023, i l’aprovació del nou finançament de l’Annex d’Inversions de l’exercici 2023.

Expedient núm. 1069/2023

  1. Dictamen sobre l’aprovació de les bases reguladores per a la concessió dels Premis del Concurs de Pintura Ràpida de la Festa Major de Canovelles.

Expedient núm. 1676/2023

 

Ajuntament de Canovelles

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08420 Canovelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 846 45 55
Adreça electrònica: ajuntament@canovelles.cat
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 24.04.2023 | 13:08