Sessió plenària ordinària

Dimarts, 19 de juliol de 2022 de 20.15 h a 23.50 h

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA

DIA 19 DE JULIOL DE 2022 – 20.15 HORES

Lloc: Sala Ma. Lluïsa Prat - Sala de Plens - de l’Ajuntament

Número 05/2022

ORDRE DEL DIA

        A. PART RESOLUTIVA

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 26 de maig de 2022.
 1. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2021-1070, de data 10 de juny, de delegació de funcions d’alcalde.
 1. Dictamen sobre la Declaració Institucional de l’Ajuntament de Canovelles en motiu del 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTBI.

           Expedient núm. 2295/2022

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la Declaració Institucional de compromís de lluita contra el frau i la corrupció.

           Expedient núm. 2471/2022

 1. Dictamen sobre l’aprovació del Pla de mesures antifrau de l’Ajuntament de Canovelles.

           Expedient núm. 176/2022

 1. Dictamen sobre l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits del pressupost vigent núm. 6/2022; i l’aprovació de la modificació del Pla estratègic de subvencions per a l’exercici 2022.

           Expedient núm. 2385/2022

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la revisió definitiva de preus dels anys 2020, 2021 i 2022 del contracte del Servei de neteja ordinària de diversos edificis i dependències municipals.

           Expedient núm. 596/2022

 1. Dictamen sobre l’aprovació definitiva de la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Canovelles.

           Expedient núm. 1603/2022

 1. Dictamen sobre l’aprovació del Conveni Marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Canovelles en matèria de seguretat viària i el corresponents annexos.

           Expedient núm. 1266/2022

 1. Dictamen sobre l’aprovació del Pla local d’infància i adolescència de Canovelles pel període 2023-2026.

           Expedient núm. 2186/2022

 1. Dictamen sobre l’aprovació del conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques de turisme 2022-2025; i l’addenda de modificació per a l’aportació de l’any 2022.

           Expedient núm. 3213/2022

 1. Dictamen sobre l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de guals i entrades de vehicles.

           Expedient núm. 1707/2021

 1. Moció del grup municipal Socialista, que reclama al Departament d’Educació una inversió definitiva per al nou edifici de l’escola d’educació especial Can Vila de Mollet del Vallès.
 1. Moció del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, per l’aprovació del manifest de l’acord social per l’amnistia i l’autodeterminació.
 1. ACTIVITAT DE CONTROL
 1. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia números 924, 926, 927, 947, 954, 980, 1004, 1005, 1049, 1076, i 1101 de l’any 2022, en matèria de personal.
 1. PRECS I PREGUNTES
Darrera actualització: 15.07.2022 | 13:29