Transparència municipal

Què és la transparència?

Transparència: l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

El portal de tranparència de l'Ajuntament el trobareu a l'enllaç.

 

Darrera actualització: 16.05.2023 | 18:48
Darrera actualització: 16.05.2023 | 18:48