Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'Educadors/res Socials

Procés de selecció per a la constitució d’una borsa de treball d’Educadors/res socials per a contractacions temporals i/o nomenaments interins de l’Ajuntament de Canovelles, mitjançant sistema de concurs-oposició per cobrir possibles vacants, nomenaments, contractacions temporals o per atendre necessitats urgents i inajornables.

 

Publicat resultat final del procés selectiu.

 

Darrera actualització: 15.12.2020 | 11:42