Procés selectiu per a la cobertura definitiva d'una plaça d'Arquitecte/a (1573/2023)

Divendres, 15 de setembre de 2023 a les 11:50

Procés selectiu pel procediment de concurs oposició, per a la cobertura definitiva d’una plaça de funcionari de carrera d’Arquitecte/a, escala Administració Especial, sotsescala Tècnica, grup de classificació A, subgrup A1, i per a la formació d’una borsa de treball per cobrir possibles necessitats temporals de personal.

Publicat anunci del resultat de la fase d'oposició.

Termini per a presentar la documentació acreditativa dels mèrits al·legats: fins el 22 de setembre de 2023.

 

 

 

Darrera actualització: 15.09.2023 | 11:56