Procés selectiu per a la cobertura definitiva d'una plaça d'Arquitecte/a (1573/2023)

Dimecres, 31 de maig de 2023 a les 07:35

Procés selectiu pel procediment de concurs oposició, per a la cobertura definitiva d’una plaça de funcionari de carrera d’Arquitecte/a, escala Administració Especial, sotsescala Tècnica, grup de classificació A, subgrup A1, i per a la formació d’una borsa de treball per cobrir possibles necessitats temporals de personal.

Publicat anunci de la convocatòria al BOE.

Termini OBERT de presentació d'instàncies: del 31/05/2023 al 27/06/2023.

Podeu fer la presentació de la instància telemàtica aquí.

La taxa per poder participar en el procés selectiu és de 23,04€. Per abonar la taxa s'ha de fer un ingrés/transfarència en el compte bancari de l'Ajuntament de Canovelles ES32 2100 0307 9902 0000 9223 indicant a la referència SELECCIÓ-DNI-COGNOMS I NOM (de l’aspirant).

 

 

 

Darrera actualització: 31.05.2023 | 07:52