Procés selectiu de 4 places d'agent de la Policia Local

Procés selectiu per a la cobertura definitiva de 4 places d’agent de la policia local de Canovelles, 3 places pel sistema d’accés de concurs-oposició lliure i 1 plaça pel sistema de concurs de mobilitat horitzontal, i per a la creació d’una borsa de treball per cobrir  possibles vacants per nomenaments interins o per atendre necessitats urgents i inajornables.

Publicada convocatòria prova psicotècnica i mèdica

Publicat anunci resultats proves físiques_concurs oposició lliure_19.02.2020

Publicat anunci resultats prova pràctica d'avaluació de competències bàsiques_concurs mobilitat horitzontal_20-02-2020

Darrera actualització: 25.02.2020 | 09:48