Pla Educatiu d’Entorn (PEE)

Divendres, 9 de desembre de 2016 a les 14:35

Al PEE de Canovelles, les actuacions que es porten a terme són consensuades per la comunitat educativa local i implementades de forma corresponsable entre l'Ajuntament i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d'una suma d'esforços i de recursos que permeten multiplicar l'eficàcia de la intervenció educativa dels diversos agents del territori.

A qui s'adreça:

Els Plans Educatius d’Entorn estan dirigits a tot l’alumnat i a tota la comunitat educativa, amb una especial sensibilitat als sectors socials més desafavorits.

Objectius:

L’objectiu bàsic és millorar l’èxit escolar, educar per a la ciutadania en el marc d’una societat catalana plural per fomentar la cohesió social, a partir de l’educació intercultural i la consolidació del català com a llengua d’ús social habitual.

Breu descripció:

El punt de partida d'un Pla Educatiu d'Entorn sorgeix de les iniciatives locals que condueixen a un procés de constitució de xarxes de treball cooperatiu entre els agents educatius d'un territori determinat. Aquest treball en xarxa que compta amb l'impuls de l'Ajuntament, el Departament d'Educació i la participació de les entitats cíviques del territori, rep el suport institucional de diversos Departaments de la Generalitat, liderats pel Departament d'Ensenyament, amb la implicació de la Inspecció d'Ensenyament i tots els serveis educatius, especialment l’equip LIC, i s'articula a través d'un conveni amb l'Ajuntament de la localitat corresponent.

A Canovelles els òrgans de govern i participació del PEE s’articulen al voltant de la comissió local representativa-institucional, la comissió operativa i les comissions de treball específiques.

Calendari:

El període de vigència es de curs escolar.

Coordinació:

Servei d’Educació. Raúl Toledo. Tel 93 861 89 83 Ae. toledovr@canovelles.cat

Darrera actualització: 02.11.2023 | 14:10