Ordenança reguladora dels usos del paisatge urbà

Dimecres, 13 d'abril de 2022 a les 00:00

Aquesta ordenança regula el dret col·lectiu de la ciutadania a gaudir d'un paisatge urbà harmònic, així com també el dret individual a utilitzar-lo en el seu interès sempre que la intensitat d'aquesta utilització no trenqui l'harmonia o desfiguri les perspectives dels conjunts urbans.

Publicació al BOPB: 13 d’abril de 2022

Darrera actualització: 23.01.2024 | 12:13