Ordenança reguladora de guals i entrades de vehicles

Dijous, 15 de setembre de 2022 a les 00:00

Aquesta ordenança regula de forma més concreta en què consisteixen els guals, com s’atorguen les llicències (requisits per aconseguir les llicències, procediment a seguir), quins son els drets i deures del titulars d’aquests i el procediment sancionador.

Publicació al BOPB: 14 de febrer de 2023

Darrera actualització: 06.10.2023 | 15:40