Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és l'òrgan col·legiat de govern executiu municipal i està formada per l'alcalde i cinc regidors i regidores, que són els anomenats tinent d'alcaldia. Els membres de la Junta són els col·laboradors immediats, directes i permanents de l'alcalde, que els nomena i revoca lliurement d'entre els regidors. Substitueixen l'alcalde quan aquest es troba absent i exerceixen les atribucions que els delega.

La Junta de Govern Local es reuneix cada setmana. Les sessions ordinàries se celebren setmanalment els divendres a les 14.15 hores i les sessions extraordinàries quant el President ho decideixi.

Membres de la Junta de Govern Local

  • President: Emilio Cordero, alcalde
  • Yolanda Sánchez, primera tinent d'alcalde
  • Francesc Sánchez, segon tinent d'alcalde
  • Teresa Riera, tercera tinent d'alcalde
  • Guillem Sánchez, quart tinent d'alcalde
  • Flor Sánchez, cinquena tinent d'alcalde
Darrera actualització: 31.08.2021 | 08:44
Darrera actualització: 31.08.2021 | 08:44