Junta de Govern Local

Divendres, 27 de novembre de 2020 de 14.15 h a 16.00 h

ÒRGAN: JUNTA  DE GOVERN LOCAL

SESSIÓ: ordinària

NÚMERO: 24/2020

DATA:  27 de novembre de 2020 – 14.15 hores

LLOC:  A distància per mitjans telemàtics

ORDRE DEL DIA

Punts que es tractaran en sessió pública:

  1. Dictamen sobre l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit corresponent a l’exercici 2019.

              Expedient núm. 2644/2020

  1. Dictamen sobre l’aprovació de la pròrroga del contracte del servei de gestor d’expedients de l’Ajuntament de Canovelles.

              Expedient núm. 2593/2020

  1. Dictamen sobre l’aprovació de l'expedient de contractació del Servei d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació de risc de 0 a 18 anys.

              Expedient núm. 1850/2017

  1. Dictamen sobre l’aprovació de l'expedient de contractació del servei de tallers i cursos per als col·lectius de gent gran i persones sordes.

              Expedient núm. 2651/2018

Darrera actualització: 26.11.2020 | 14:47