Dijous 21, sessió plenària per establir les Ordenances Fiscals i el Pressupost Municipal del 2022

Dimarts, 19 d'octubre de 2021 a les 11:10

El proper dijous 21 d’octubre, a les 20.15 hores, tindrà lloc la sessió plenària extraordinària per aprovar les Ordenances Fiscals i el Pressupost Municipal de l’any 2022. El ple se celebrarà de manera telemàtica i es podrà seguir a través del canal de YouTube de l’Ajuntament de Canovelles.

A més, la sessió quedarà penjada al mateix canal on es podrà consultar amb posterioritat a la celebració del ple.

ORDRE DEL DIA

  1. PART RESOLUTIVA
  1. Dictamen sobre l’aprovació provisional de la modificació d’Ordenances Fiscals per a l’exercici 2022 i següents.

Expedient 2413/2021

  1. Dictamen sobre l’aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Canovelles, les bases d’execució, la plantilla de personal al servei de la Corporació, i el Pla estratègic de subvencions per a l’exercici de 2022.

Expedient núm. 2176/2021

  1. Dictamen sobre l’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Canovelles, per a l’exercici 2022.

            Expedient núm. 2636/2021

Darrera actualització: 19.10.2021 | 11:13