Votacions a la Sessió plenària extraordinària

Dijous, 2 de maig de 2019 a les 10:35

Dimarts, 30 d’abril, a les 20.15 hores, a la Sala Ma. Lluïsa Prat – Sala de Plens-,   Sessió plenària extraordinària.

Amb el següent ordre del dia.

 

ORDRE DEL DIA

  1. PART RESOLUTIVA

 

  1. Sorteig dels membres de les meses electorals per a la celebració de les Eleccions Locals i al Parlament Europeu, convocades per al dia 26 de maig de 2019.
  2. Dictamen donant compte del Decret núm. 2019-0443, de 10 d’abril de 2019, d’aprovació de la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2018.
  3. Dictamen donant compte del Pla Anual de Control Financer, emès per la Intervenció Municipal.
  4. Dictamen donant compte de l’informe de la Intervenció sobre procediment de resolució de discrepàncies, en l’àmbit del control i fiscalització.
  5. Dictamen sobre l’aprovació inicial de l’expedient de modificació dels crèdits del Pressupost vigent número 05/2019; i la modificació de l’annex d’inversions per l’exercici 2019.

VOTACIONS: Aprovat per unanimitat

  1. Dictamen sobre l’autorització de la compatibilitat sol·licitada per un empleat públic, per exercir una segona activitat.

VOTACIONS: Aprovat per unanimitat

  1. Dictamen sobre l’aprovació definitiva del projecte de millora de les instal·lacions d’enllumenat públic de la zona compresa entre els carrers Molí de la Sal, del Roser i l’avinguda de Canovelles.

            VOTACIONS: Aprovat per unanimitat

  1. Dictamen sobre l’aprovació de la pròrroga del conveni de cooperació per a la prestació d’assistència jurídica entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Canovelles.

VOTACIONS: Aprovat per unanimitat

 

Darrera actualització: 02.05.2019 | 11:58