S’aprova el Protocol d’abordatge de les violències masclistes

Divendres, 3 de febrer de 2023 a les 10:45

El ple celebrat aquest dijous 2 de febrer ha servit per aprovar inicialment el Protocol d’abordatge de les violències masclistes i el Pla director de sostenibilitat del servei d’aigua municipal. A més, també s’ha fet una declaració institucional d’urgència en suport als treballadors d’Amazon.

L’Ajuntament de Canovelles ha aprovat inicialment, per unanimitat, el Protocol d’abordatge de les violències masclistes, un document que ratifica el compromís del municipi en la lluita contra tota mena de discriminació i que pretén garantir una atenció de qualitat a les dones que pateixen situacions de maltractament, així com abordar aquesta problemàtica des de la perspectiva preventiva. El document s’empara en el marc legal vigent, conceptualitza les diferents formes de violències masclistes, estableix el circuit d’intervenció i defineix el mapa de recursos disponibles.

En l’àmbit de la sostenibilitat i la conservació dels recursos naturals, el plenari ha aprovat el Pla director de sostenibilitat del servei municipal d’aigua. En aquest cas, el document descriu l’estat actual de la xarxa d’aigua. A més, fa propostes i directrius d’actuació per tal de mantenir i millorar la xarxa existent d’acord amb les previsions de creixement de població en els propers 15 anys i garantint un ús responsable de les captacions pel consum humà. El document és el full de ruta que marca el desenvolupament i les millores a fer a la xarxa d’aigua de consum de Canovelles. El punt ha estat aprovat amb els vots a favor del Partit dels Socialistes de Catalunya, d’Esquerra Republicana de Catalunya i de Ciutadans i els vots en contra d’En Comú Podem.

Durant la sessió també s’ha aprovat l’adhesió al conveni marc de col·laboració amb l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya per al desplegament del Servei Públic de Ciberseguretat. A més, s’ha donat el vist i plau a diversos convenis amb el Consell Comarcal: Un per a l’execució d’actuacions en el marc del benestar emocional per a la infància i l’adolescència, i un altre per l’impuls de polítiques públiques de turisme.

D’altra banda, i com a punt d’urgència, s’ha aprovat la modificació de la categoria de la plaça que té vinculat el lloc de treball de tècnic d’habitatge (d’una categoria A2 a una A1). La modificació també suposa un canvi de la relació de llocs de treball, on ara hi consta un Tècnic de Plantejament i Habitatge, i permet que la persona que ocupi aquest lloc de treball realitzi tasques de planejament.

Canovelles dona suport als treballadors d’Amazon

El ple de l’Ajuntament ha fet una declaració institucional en suport als treballadors d’Amazon davant la decisió adoptada per l’empresa de traslladar la seva activitat de Martorelles a Saragossa.

La totalitat dels regidors i regidores de Canovelles han volgut manifestar la seva preocupació pels 1000 llocs de treballs directes o indirectes que la decisió de l’empresa posa en perill. De la mateixa manera, han mostrat el seu malestar per l'ús, en aparença, de frau i  de fórmules de negociació empresarial que assimilen els tancaments (ERO) a trasllats i que juguen amb els compromisos de vida de les seves treballadores i treballadors.

En aquest sentit, s’ha instat a Instar al Govern de la Generalitat, a la Secretaria de Mobilitat i Logística i a la companyia Amazon a buscar la millor solució per evitar la pèrdua de teixit productiu.

Darrera actualització: 03.02.2023 | 10:49