Rebem cartes de gabinets d’advocats amb reclamacions de deutes?

Dijous, 16 d'agost de 2018 a les 00:00

En els darrers mesos, cada cop són més habituals les consultes i reclamacions de ciutadans que s’adrecen a les oficines municipals o comarcals d’informació al consumidor amb cartes emeses des de despatxos d’advocats que, sota l’amenaça d’una demanda judicial o de la inclusió en un registre de morosos, reclamen el pagament d’un suposat deute.

Si les quantitats que ens requereixen aquestes entitats corresponen a un deute cert, exigible i vençut, no queda més remei que gratar-se la butxaca o assumir les conseqüències de l’impagament. Però com actuar si no estem conformes amb el que ens demanen?
Un cop identificat el possible deute, si disposem del justificant de pagament o de qualsevol altre mitjà que acrediti que ja hem satisfet els imports requerits, cal que ho comuniquem a l'entitat que ens el reclama mitjançant fax, carta certificada o burofax amb justificant de recepció, a fi que l’anul·lin i en cancel·lin les nostres dades personals.
Si tot i reconèixer el deute han transcorregut més de 3 anys des de que es va originar sense cap reclamació prèvia d’exigència de pagament, ja no ens el poden reclamar per prescripció. En aquesta situació, actuaríem com en el cas anterior, comuniquem els fets de manera fefaent a l’entitat que ens el reclama sol·licitant l’anul·lació del deute per prescripció i la cancel·lació de les nostres dades personals.
Finalment, si no reconeixem cap relació comercial amb la empresa que va generar el presumpte deute o estem disconformes amb els imports que ens reclamen, hem de realitzar una reclamació a l’empresa originària del deute on quedi constància del tràmit, mitjançant els fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia per alguna d’aquestes vies: carta certificada, correu electrònic indicant-ne el número de referència o trucada telefònica al servei d’atenció al client de la que tinguem el número d’incidència. L’empresa disposa del termini d’un mes per contestar-nos. Si no obtenim resposta o aquesta no ens satisfà, podem interposar una reclamació en el Servei Públic de Consum del nostre Ajuntament. En aquest enllaç podeu consultar les adreces de contacte.
Un cop complimentats aquests tràmits, és important que enviem una còpia de la reclamació a l’empresa “gestora de cobrament del deute” o “cessionària del deute” per manifestar la nostra oposició i informar, alhora, que la reclamació s’està tramitant mitjançant una mediació/arbitratge de consum, per tal que aturin qualsevol actuació d’inclusió en un registre de morosos. Si ja ens han inclòs en un dels registres de solvència patrimonial, podem exercir el dret de limitació del tractament davant el registre mentre està en tràmit la reclamació. És a dir, el consumidor pot sol·licitar al registre que es limiti el tractament fins que es resolgui la reclamació. Si no es respecten aquests drets, tenim la possibilitat de denunciar els fets a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

Darrera actualització: 19.07.2018 | 11:03