Mesures contra la COVID-19 vigents des del 15 d’octubre

Divendres, 15 d'octubre de 2021 a les 11:50

Es prorroguen i modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Les novetats afecten les activitats culturals, la restauració, l’esport i la presencialitat al 100% a les universitats, equipaments cívics, congressos, fires, parcs d’atraccions i activitats relacionades amb el joc.

Els canvis més rellevants són els següents:

 • Activitats culturals, arxius, biblioteques, museus, sales d’exposició i galeries d’art: s’amplia l’aforament del 70 al 100% i s’elimina la limitació del nombre màxim d’espectadors. S'ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. En activitats que puguin concentrar més de 1.000 persones, en espais tancats, es recomana mantenir el compliment de les condicions de ventilació (annex 2) i, tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'ha de garantir el compliment de les mesures de control d'aglomeracions (annex 1).
 • Festivals de música i activitats musicals que es facin a peu dret i a l’interior amb les mateixes condicions de l’oci nocturn: es requereix la presentació del certificat de vacunació, ús de mascareta a la pista de ball i 70% d’aforament en interior.
 • Activitats populars i tradicionals tant a l’aire lliure com en espais tancats: han d’establir mesures organitzatives de control d’aglomeracions, i si tenen lloc en espais tancats es recomana complir les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades (annex 2).
 • Instal·lacions o equipaments esportius a l’aire lliure: s’amplia l’aforament del 70 al 100%. A les instal·lacions o equipaments en espais tancats l’aforament màxim serà del 80%, d’acord amb la declaració d’actuacions coordinades del Consell Interterritorial de Salut. En instal·lacions o equipaments amb un aforament autoritzat superior a 10.000 persones: 
  • a l’aire lliure, aforament del 100% i fins a un màxim de 10.000 persones per sector.
  • en espais tancats, aforament del 80% i fins a un màxim de 5.000 persones per sector.

Tant a l’interior com a l’exterior s’elimina la limitació del nombre màxim d’espectadors.

Les assemblees d’entitats esportives també incrementen l’aforament del 70 al 100%.

 • Hostaleria i restauració: l’aforament en espais interiors passa del 50 al 100% i s’elimina la limitació de taules, que actualment era de 10 persones com a màxim, tant en interiors com en exteriors. També s’elimina la distància mínima d’1,5 metres entre taules a l’exterior i de 2 metres a l’interior. Horari segons normativa sectorial.
 • Activitats relacionades amb el joc: s’amplia l’aforament fins al 100%. S'ha de garantir la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d'instal·lacions tèrmiques d'edificis. En activitats on es puguin concentrar més de 1.000 persones, es recomana complir les condicions de ventilació i qualitat de l'aire reforçades (annex 2).
 • Universitats, equipaments cívics, congressos i fires comercials, mercats no sedentaris, fires, parcs d’atraccions, activitats lúdiques en espais tancats i activitats relacionades amb el joc: s’amplia l’aforament fins al 100%. Les activitats es poden desenvolupar amb subjecció a unes condicions de ventilació òptimes.
 • Horari: s’eliminen les restriccions i les limitacions horàries. L’horari és l’ordinari en funció de la naturalesa i la normativa que regula cada activitat.

 

Vigència: a partir del divendres 15 d’octubre de 2021

Durada: fins a les 00.00 hores del dia 23 d'octubre

 

Podeu consultar la resta de mesures als documents adjunts i enllaços d’aquesta notícia. 

Font: Generalitat de Catalunya

 

Darrera actualització: 15.10.2021 | 11:52