L’Ajuntament adjudica el nou contracte del servei de neteja viària i de recollida de residus

Divendres, 31 de gener de 2020 a les 12:30

Aquest dijous al vespre s’ha celebrat la sessió plenària ordinària corresponent al mes de gener, la primera del 2020.

Abans de les votacions de la part resolutiva, el ple ha llegit una declaració institucional sobre els efectes del temporal Glòria on s’ha expressat, d’una banda, la solidaritat amb les víctimes de l’episodi meteorològic i l’agraïment a la tasca dels professionals, i s’ha recalcat, d’altra banda, la importància d’afrontar amb mesures efectives l’emergència climàtica.

Un dels punts a votació més destacats de l’ordre del dia ha estat el dictamen sobre l’adjudicació del nou contracte del servei de neteja viària i de recollida, eliminació i tractament de residus municipals. El ple ha aprovat, amb els vots a favor de tots els grups municipals excepte d’En Comú Podem, adjudicar l’acord a URBASER, SA, companyia que ha presentat, segons la comissió de valoració, l’oferta més avantatjosa.

En aquesta sessió també s’ha aprovat, en aquest cas per unanimitat, la proposta presentada pels grups municipals Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i En Comú Podem de rebuig a la supressió dels jutjats de violència sobre la dona.

 

Els punts de l'ordre del dia i les votacions de la sessió han estat les següents:

 1. PART RESOLUTIVA
 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors celebrades els dies 28 de novembre i 16 de desembre de 2019. Votacions: aprovat per unanimitat.
 1. Dictamen sobre la ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2019-1643, de 17 de desembre de 2019, de comunicació al Consell Comarcal del Vallès Oriental de la voluntat d’acordar un nou conveni de col·laboració per a la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD). Votacions: aprovat per unanimitat.
 1. Dictamen sobre l’aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) per als anys 2020-2023. Votacions: aprovat per unanimitat.
 1. Dictamen sobre l’aprovació del VI conveni interadministratiu de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la coordinació, programació i finançament dels serveis socials per als anys 2020-2023, i l’addenda per a l’any 2020. Votacions: aprovat per unanimitat.
 1. Dictamen sobre l’aprovació de l’addenda del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per al cofinançament del romanent negatiu del consorci d’educació especial Montserrat Montero corresponent a l’exercici 2016. Votacions: aprovat per unanimitat.
 1. Dictamen sobre l’aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l’establiment de les condicions de gestió i funcionament dels ajuts de menjador per al període 2020-2023. Votacions: aprovat per unanimitat.
 1. Dictamen sobre l’aprovació de les Bases reguladores que han de regir les condicions d'accés al Programa d'arranjament d’habitatges per a gent gran i/o persones dependents de Canovelles per al període 2020  i en endavant. Votacions: aprovat per unanimitat.
 1. Dictamen sobre l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Granollers per al foment de la cultura i la gestió conjunta de la programació municipal del Teatre Auditori Can Palots i el Teatre Auditori de Granollers dins el projecte Escena Gran. Votacions: aprovat per unanimitat.
 1. Dictamen sobre l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter no tributari sobre el servei públic de piscina municipal de Canovelles. Votacions: aprovat per unanimitat.
 1. Dictamen sobre l’aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Canovelles i de L’Ametlla del Vallès. Votacions: aprovat per unanimitat.
 1. Dictamen sobre l’adjudicació del contracte del Servei de neteja viària i de recollida, eliminació i tractament de residus municipals del municipi de Canovelles, a URBASER, SA. Votacions: aprovat amb 15 vots a favor del Partit dels Socialistes de Catalunya, d’Esquerra Republicana de Catalunya i de Ciutadans; i 2 vots en contra d’En Comú Podem.
 1. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, pel retorn social del rescat bancari i per garantir l’accés a l’habitatge social. Votacions: aprovat amb 15 vots a favor del Partit dels Socialistes de Catalunya, d’Esquerra Republicana de Catalunya i de Ciutadans; i 2 abstencions d’En Comú Podem.
 1. Proposta dels grup municipals Socialista, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, i En Comú Podem de rebuig a la supressió dels jutjats de violència sobre la dona.  Votacions: aprovada per unanimitat.
 1. PUNT D’URGÈNCIA. 14.1) Ratificació de la inclusió a l’ordre del dia de la proposta de l’encomana de gestió a favor de la Diputació de Barcelona, de la gestió informatitzada del Padró d’Habitants i aprovació del conveni a formalitzar. 14.2) Aprovació proposta sobre l’encomana de gestió a favor de la Diputació de Barcelona, de la gestió informatitzada del Padró d’Habitants i aprovació del conveni a formalitzar.  Votacions: aprovat per unanimitat.

 

 1. ACTIVITAT DE CONTROL
 1. Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia números 1528, 1623, 1701 i 1702 de l’any 2019, i 53 de l’any 2020 en matèria de personal.

 

 1. PRECS I PREGUNTES

 

Darrera actualització: 31.01.2020 | 12:39