Ja s’ha obert el període per sol·licitar els ajuts per al pagament del lloguer per a l’any 2021

Dimecres, 28 d'abril de 2021 a les 12:00

Es tracta de subvencions que atorga la Generalitat de Catalunya per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva. El termini de de presentació de sol·licituds finalitza el dia 4 de juny de 2021.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert la convocatòria ordinària d’ajuts al pagament del lloguer per a aquest any 2021 i n’ha modificat les bases reguladores per adaptar-se a la realitat actual del mercat.

La subvenció es concedeix per un import anual màxim de 2.400 euros, és a dir, de 200 euros mensuals com a màxim, i s’ajusta en funció de l’esforç que suposa per a la unitat de convivència el pagament del lloguer. Així, la subvenció pot ser del 20% de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels ingressos de la unitat de convivència; del 30% de l’import de la renda quan aquest esforç sigui superior al 30% i inferior al 40%, i del 40% si és igual o superior al 40% dels ingressos.

Pel que fa als requisits sobre el preu del lloguer, s’han modificat els límits respecte dels anys anteriors per ajustar-los a la realitat actual del mercat de lloguer. Així doncs, el límit mensual per als habitatges de la demarcació de Barcelona és de 800 euros mensuals (abans, 750); a Girona i a Tarragona és de 550 (abans, 500), de 500 a la demarcació de Lleida (abans, 450), i de 400 a les Terres de l’Ebre (abans, 350). Per a famílies nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem favorable, l’import màxim de lloguer mensual és de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

Les sol·licituds es poden presentar fins al 4 de juny. Els models dels impresos normalitzats de les sol·licituds es poden obtenir telemàticament i s’hi poden acollir totes les persones titulars d’un contracte d’arrendament i que compleixin els requisits establerts.

Font: Generalitat de Catalunya

Darrera actualització: 28.04.2021 | 11:53