Exposició al públic del cens electoral

Divendres, 8 de març de 2019 a les 07:40

Del dia 11 al 18 de març de 2019, amdbós inclosos.

Rebut en aquest Ajuntament, de la Delegació Provincial de l'Oficina del cens Electoral de Barcelona, el cens electoral tancat a 1 de gener de 2019, se sotmet a exposició al públic del dia 11 al 18 de març de 2019, ambdós inclosos, als efectes de presentació de reclamacions sobre inclusions, exclusions o modificacions de les seves circumstàncies legals.

Els Cens Electoral es pot examinar a petició dels interessats, mitjançant aplicació informàtica, a l'OAC - Ajuntament de Canovelles-, Pl. de l'Ajuntament, núm 1, dilluns i dimarts de 8.30 a 18.00 h i dimecres, dijous i divendres de 8.30 h a 14.00 hores.

Darrera actualització: 12.03.2019 | 09:52