En marxa l’elaboració del Pla Local d’Infància i Adolescència

Dimarts, 23 de març de 2021 a les 14:30

El primer pas per redactar el Pla Local d’Infància i Adolescència de Canovelles, el full de ruta de les polítiques d’infància i joventut, és realitzar la diagnosi. És per això que s’estan realitzant tallers en línia, per recollir les visions de professionals de diferents àmbits, i enquestes a infants i joves.

El Pla Local d’Infància i Adolescència (PLIA) de Canovelles és una eina que ha de servir per definir i ordenar les polítiques dirigides als infants i als joves, i que, alhora, pretén millorar el municipi i fer-lo més humà i amable per a tothom.

Per definir una estratègia conjunta d’actuació cal la implicació dels agents que treballen amb infants (0-12 anys) i joves (12-18 anys) i dels propis infants i adolescents del municipi. És per això que, durant les ultimes setmanes, s’estan realitzant enquestes a infants i joves, i tallers en línia amb professionals de diferents àmbits.

La diagnosi, el primer pas per elaborar el PLIA

La primera fase per poder elaborar aquest pla consisteix en dur a terme la diagnosi, un estudi aprofundit sobre la realitat local i que es desenvolupa a partir d’un procés de reflexió conjunta. Així, s’ha creat un grup motor que està impulsant la recollida de dades per poder elaborar un informe on es detallaran les necessitats i els recursos dels quals disposa el municipi.

Es pretén recopilar dades sociodemogràfiques, fer un recull dels recursos, programes i eines disponibles, i avaluar quina és la percepció dels infants a través d’enquestes i entrevistes. En aquest sentit, ja s’han realitzat diverses enquestes a part de l’alumnat dels últims cursos de primària i de 2n i 3r d’ESO.

Cal destacar que durant tot el procés de diagnosi, que es portarà a terme durant l’any 2021,  s’analitza la tota la informació sobre la situació dels infants i adolescents en relació a cinc grans drets bàsics: el dret a ser escoltat, el dret a serveis de qualitat, el dret a un tracte just, el dret a viure en entorns segurs i nets, i el dret a ser infant.

L’elaboració del PLIA

Un cop recollida feta la diagnosi, s’iniciarà la segona fase: l’elaboració del pla, on es determinaran els eixos estratègics i les actuacions cal dur a terme per fer de Canovelles una ciutat amiga dels infants i adolescents.

Darrera actualització: 23.03.2021 | 14:38