Dijous 16 de juliol Canovelles celebra l’últim ple abans de l’estiu

Dimarts, 14 de juliol de 2020 a les 08:00

El proper dijous 16 de juliol, a les 20.15 hores, tindrà lloc la quarta sessió plenària ordinària d’aquest 2020. El ple se celebrarà de manera telemàtica i es podrà seguir a través del canal de YouTube de l’Ajuntament de Canovelles.

L’ordre del dia inclou l’aprovació de les bases reguladores d’atorgament de subvencions del sector comercial i de serveis afectats econòmicament per la situació de la COVID-19, per al període 2020 i en endavant.

Tothom qui ho desitgi podrà veure la sessió en directe accedint al canal de YouTube del consistori. A més, el ple quedarà penjat al mateix canal on es podrà consultar amb posterioritat a la celebració de la sessió.

 

ORDRE DEL DIA

 1. PART RESOLUTIVA
 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 28 de maig de 2020.
 1. Informació oficial relacionada amb la crisi sanitària de la COVID-19: Decrets d’Alcaldia números 2020-0571, 2020-0608, 2020-0649, i 2020-701.
 1. Dictamen sobre la ratificació del Decret de l’Alcaldia núm. 2020-0645, de 19 de juny de 2020, de requeriment a IGE BCN, SL per a la continuïtat del contracte de concessió del servei públic municipal de les piscines municipals de Canovelles “Thalassa”.

              Expedient núm. 1109/2020

 1. Dictamen sobre l’aprovació inicial de l’expedient de modificació dels crèdits del Pressupost vigent número 05/2020.

Expedient núm. 1244/2020

 1. Dictamen sobre l’aprovació inicial de l’expedient de modificació dels crèdits del Pressupost vigent número 06/2020; i la modificació del Pla estratègic de subvencions per a l’exercici 2020.

Expedient núm. 1583/2020

 1. Dictamen sobre l’aprovació de les bases reguladores d’atorgament de subvencions del sector comercial i de serveis afectats econòmicament per la situació de la COVID-19, per al període 2020 i en endavant.

Expedient núm. 1571/2020

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la modificació de la plantilla del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Canovelles.

             Expedient núm. 1310/2020

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Canovelles.

              Expedient núm. 1309/2020

 1. Dictamen sobre l’autorització de la compatibilitat per exercir una segona activitat sol·licitada per una empleada pública.

             Expedient núm. 1342/2020

 1. Dictamen sobre l’aprovació de les festes locals, retribuïdes i no recuperables, per a l’any 2021.

Expedient núm. 1501/2020

 1. Dictamen sobre l’aprovació de l’addenda per a l’any 2020 al conveni de desplegament de l’atribució de l’exercici de la competència de l’Ajuntament de Canovelles de gestió dels residus municipals i dels residus comercials. al Consorci per a la Gestió dels residus del Vallès Oriental.

             Expedient núm. 464/2020

 1. Dictamen sobre la desestimació del recurs de reposició presentat contra l’acord del Ple de l’Ajuntament, de sol·licitud de la declaració de la manca d’efectes ambientals significatius quant a modificació puntual del PGOM, a l’àmbit de la UA-20 “Pallarés” de Canovelles, a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental.

            Expedient núm. 3375/2019

 1. Dictamen sobre l’aprovació inicial de la modificació puntual del PGOM, a l’àmbit de la Unitat d’Actuació-20 “Pallarés” de Canovelles.

            Expedient núm. 1533/2020

 1. Proposta dels grups municipals Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Socialista, En Comú Podem, i Ciutadans Canovelles, de suport a les lluites per a l’eliminació de la discriminació racial.
 1. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, per crear una comissió del Nomenclàtor dels espais públics de Canovelles.
 1. Proposta del grup municipal En Comú Podem, per impulsar un model públic i de qualitat a les residències i en atenció a la Gent Gran de Catalunya.
 1. ACTIVITAT DE CONTROL
 1. Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia números 595, 663, 664, i 690 de l’any 2020 en matèria de personal.
 1. Informació oficial de les regidories.
 1. PRECS I PREGUNTES

 

Darrera actualització: 14.07.2020 | 08:13