Canovelles licita el servei de bar de l'edifici de El Local

Dimarts, 9 de juny de 2020 a les 17:00

L’Ajuntament de Canovelles ja ha engegat el procediment per adjudicar la concessió del servei de bar de El Local, el Centre d’Iniciatives Juvenils, després de les obres de millora realitzades a principi de març. Així totes les empreses, autònoms o entitats que ho desitgin poden consultar tota la informació i presentar-se a l’oferta aquí.

La concessió de serveis consisteix en la utilització i explotació del bar situat a la planta baixa de l'edifici El Local. És tracta d’un espai de prop de 90 m² que comprèn la zona de cuina, el magatzem, lavabos així com la barra i la zona de taules i tamborets. La concessió s’atorgarà per un termini de 2 anys prorrogables fins a un màxim de 4, i durant aquest període els adjudicataris podran explotar el bar a canvi d’un cànon de 2.851,54 euros anuals millorable a l’alça. A més, el cànon ja inclou el cost anual derivat dels consums energètics d’electricitat, aigua i gas natural, conceptes que aniran a càrrec del concessionari.

Cal destacar que més enllà dels aspectes econòmics, la licitació preveu criteris qualitatius a l’hora de puntuar les empreses que optin a la concessió. Entre elles es valorarà realitzar accions per promoure la vida saludable dels joves, per evitar el malbaratament alimentari, o per garantir un ús sostenible i ecològic del servei. També es tindran en compte aspectes com la introducció de productes d’alimentació relacionats amb els diferents països de procedència dels grans grups culturals del municipi o la introducció de productes de comerç just o de proximitat.

El Local és un espai on destaca la participació dels joves. És un punt de trobada i, a més, fa una funció social com espai de relació i acollida. En aquest sentit també es tindrà en compte millores en l’horari proposat (inicialment previst de dimarts a divendres de 17 a 22, i dissabtes i diumenges de 10 a 22) per adaptar-se a les necessitats de les activitats que es realitzen a El Local, o promoure noves formes d’oci.

Les empreses, autònoms o entitats que ho desitgin poden optar a la licitació si presenten la seva proposta fins a l’1 de juliol. Poden consultar els plecs de clàusules així com la informació relativa al procés al web de contractació pública de la Generalitat. Per qualsevol dubte, poden contactar amb el Servei de Joventut de l’Ajuntament de Canovelles.

Millores a El Local

 A principis de març el consistori va realitzar obres de manteniment i millora a El Local amb l’objectiu de posar al dia la instal·lació del bar i equipar-la correctament.

La principal novetat és l’obertura d’una porta que dona a la plaça de Núria Miralles i Creus, i que permet connectar directament la zona de bar amb la plaça. També s’ha separat la zona de bar de la resta de l’edifici de El Local mitjançant el tancament de l’escala. D’aquesta manera, els espais poden obrir de manera independent segons les necessitats.

Pel que fa a la zona de la cuina i el magatzem, s’han arranjat els petits desperfectes, s’ha adequat el lavabo i s’ha equipat l’espai amb mobiliari adient pel seu ús. D’altra banda, també s’ha renovat la barra i la seva il·luminació.

Darrera actualització: 09.06.2020 | 16:58