Canovelles celebrarà el primer ple telemàtic del consistori el dilluns 27 d’abril

Divendres, 24 d'abril de 2020 a les 11:10

El dilluns 27 d’abril, a les 20.15 hores, tindrà lloc la sessió plenària ordinària del mes d’abril, la primera que se celebrarà a distància. En aquesta ocasió, els regidors i regidores canviaran la sala de plens M. Lluïsa Prat per les estàncies de les seves llars, i és que el ple se celebrarà de manera telemàtica i es podrà seguir a través del canal de YouTube de l’Ajuntament de Canovelles.

La sessió plenària se celebra el proper dilluns, després que la corresponent al mes de març quedés posposada amb motiu de la crisi sanitària i la declaració de l’estat d’alarma. Un cop garantits els recursos tècnics per a la celebració del ple i amb la corresponent seguretat jurídica, la sessió es podrà celebrar el proper dilluns dia 27 en l’horari habitual, a les 20.15 hores. Entre els punts de l’ordre del dia, destaquen aspectes econòmics així com l’adhesió a diversos documents i manifestos.

Tothom qui ho desitgi podrà veure la sessió en directe accedint al canal de YouTube del consistori. A més, la ple quedarà penjat al mateix canal on es podrà consultar amb posterioritat a la celebració de la sessió.

 

ORDRE DEL DIA

 1. PART RESOLUTIVA
 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior celebrada el dia 30 de gener de 2020.
 1. Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2020-0422, de 14 d’abril de 2020, de modificació de l’estructura organitzativa de l’Ajuntament.
 1. Informació oficial relacionada amb la declaració de l’Estat d’alarma: Decrets de l’Alcaldia núms. 2020-0363, 2020-0364, i 2020-0365, 2020-0370, 2020-0372, 2020-0401, 2020-0402, 2020-0409, 2020-0420, i 2020-0421.
 1. Dictamen donant compte de l’informe de la Intervenció, corresponent al 4t. trimestre de 2019, enviat al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, donant compliment a l’Ordre per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la LOEPSF (execució trimestral).

Expedient núm. 1310/2019

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe de Tresoreria i Intervenció, corresponent al 4t. trimestre de 2019, sobre mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

             Expedient núm. 1327/2019

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la publicació corresponent i donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria i Intervenció corresponent al 4t. trimestre de 2019, en relació al Període Mig de Pagament (PMP).

Expedient núm. 1326/2019 

 1. Dictamen donant compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2020-0410, de 2 d’abril de 2020, d’aprovació de la liquidació del pressupost corresponent a l’exercici 2019.

            Expedient núm. 1169/2019

 1. Dictamen donant compte de l’informe de la Intervenció sobre procediment de resolució de discrepàncies, en l’àmbit del control i fiscalització.

            Expedient núm. 966/2020

 1. Dictamen sobre l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits del pressupost vigent núm. 01/2020, i l’aprovació de la modificació del Pla estratègic de subvencions per a l’exercici 2020.

Expedient núm. 157/2020

 1. Dictamen sobre la modificació del nomenament de representants de la Corporació a ens i òrgans col·legiats.

            Expedient núm. 1892/2019

 1. Dictamen sobre l’aprovació del Protocol Addicional de finançament per als anys 2019 i 2020, del Conveni per a l’elaboració, la concertació, l’execució i el finançament de polítiques públiques de turisme 2018-2021 amb diversos ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental.

            Expedient núm. 3433/2019

 1. Dictamen sobre l’adhesió de l’Ajuntament de Canovelles al document “Guia comarcal per fer front als maltractaments de les persones grans”.

            Expedient núm. 3536/2019

 1. Dictamen sobre l’adhesió de l’Ajuntament de Canovelles a la Xarxa Mundial de Ciutats Amigables de la Gent Gran.

            Expedient núm. 335/2020

 1. Dictamen sobre l’adhesió al Manifest del Dia Internacional de les Dones 8 de març de 2020.

            Expedient núm. 688/2020

 1. Dictamen sobre la sol·licitud de declaració de zona de seguretat del terme municipal de Canovelles.

Expedient núm. 816/2020

 1. Dictamen sobre l’aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Canovelles.

             Expedient núm. 1013/2020

 1. Dictamen sobre l’aprovació del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Autoritat del Transport Metropolità, i els Ajuntaments de Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès, La Roca del Vallès, i l’empresa Sagalés, SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers.

             Expedient núm. 3459/2019

 1. Proposta dels grups municipals Socialista i Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, per un cementiri municipal que contempli la diversitat de creences.
 1. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, per declarar Canovelles, municipi feminista.
 1. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, per fer un pas de vianants a la carretera BV-1439, més coneguda com Avinguda Canovelles.
 1. Proposta del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, per la promoció del reciclatge d’olis vegetals.

 

 1. ACTIVITAT DE CONTROL
 1. Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia números 131, 143, 149, 151, 153, 164, 321, 337, 393, i 398 de l’any 2020 en matèria de personal.
 1. Informació oficial de les regidories.

 

 1. PRECS I PREGUNTES

 

Darrera actualització: 24.04.2020 | 11:10